«Διαβίβαση Πρόσκλησης-Επιλογής-Κατανομής Στρατιωτικού Προσωπικού (Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2004).»

Οι άρρενες μαθητές γεννηθέντες το 2004 σχετικά με την υποχρέωσή τους

για  κατάθεση Δελτίου Απογραφής (ΔΑ) στις αρμόδιες Στρατολογικές

Υπηρεσίες  Δελτίου Απογραφής κατά το χρονικό διάστημα από

02 Ιανουαρίου  2022  έως τις 31 Μαρτίου 2022 επισημαίνοντας ότι οι εν

λόγω μαθητές  πρέπει να  διαθέτουν πέραν των υπολοίπων δικαιολογητικών,

Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και κωδικούς πρόσβασης Τaxisnet .

 

 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •