Διαδικασία επιβεβαίωσης των Αιτήσεων Δηλώσεων που υπεβλήθησαν για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις από την Πέμπτη 7 Μαΐου μέχρι και την Πέμπτη 14 Μαΐου

Ενημερώνουμε ότι οι υποψήφιοι/ες που έχουν υποβάλει Αίτηση – Δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2020 πρέπει να προσέλθουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο στο σχολείο, να ελέγξουν την ορθότητα των στοιχείων και ότι η δήλωση ανταποκρίνεται στις επιθυμίες τους, καθώς και να υπογράψουν και να παραλάβουν αντίγραφο της δήλωσης – αίτησης.

Η διαδικασία θα γίνει από την Πέμπτη 7 Μαΐου μέχρι και την Πέμπτη 14 Μαΐου 2020 ενώ όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν και να επιδείξουν ταυτότητα (ελληνική ή ξένη) / διαβατήριο (ελληνικό ή ξένο) ή άλλο επίσημο έγγραφο αποδεικτικό της ταυτοπροσωπίας τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΜΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΗ ΔΕ ΘΑ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠΟΨΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΗ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Κατά τη διαδικασία επιβεβαίωσης από τους αποφοίτους θα  τηρούνται όλες οι προβλεπόμενες πρακτικές προφυλάξεις από τη διασπορά του  COVID-19 (Μάσκες  -Αποστάσεις – Αποφυγή  Συγκέντρωσης   Μεγάλου Αριθμού  Ατόμων  κοκ)