Διδακτική επίσκεψη του τμήματος Γ΄ τάξης Β. Βρεφονηπιοκόμων σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

Την Τετάρτη 3/4/2024 οι μαθήτριες του τμήματος Γ΄ τάξης Β. Βρεφονηπιοκόμων του 1ου ΕΠΑΛ Φλώρινας μαζί με την καθηγήτριά τους κ. Ναούμ Ξανθούλα πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη στον 1ο, 2ο και 3ο Βρεφονηπιακό Σταθμό Φλώρινας. Η επίσκεψη έγινε στα πλαίσια του μαθήματος “Οργάνωση Βρεφονηπιακών Τμημάτων”. Οι μαθήτριες ξεναγήθηκαν στους χώρους των παιδικών σταθμών, έκαναν ερωτήσεις και έλαβαν απαντήσεις σε θέματα που τις απασχολούν. Η επίσκεψη ήταν πολύ εποικοδομητική και οι μαθήτριες έμειναν πολύ ευχαριστημένες, καθώς το προσωπικό και των τριών παιδικών σταθμών ανταποκρίθηκε με προθυμία και μας προσέφερε άμεση πληροφόρηση.

Για τη ζεστή φιλοξενία τους, τους ευχαριστούμε πολύ όλους!

2.1 Φυσικό επίπεδο - Επίπεδο Σύνδεσης (ζεύξης) Δεδομένων (μοντέλο OSI)

2.1 Φυσικό επίπεδο – Επίπεδο Σύνδεσης (ζεύξης) Δεδομένων (μοντέλο OSI)

Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΑΛ Πανελλήνιες 2019

Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΑΛ Πανελλήνιες 2019

Πανελλήνιες 2020 ∆ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Πανελλήνιες 2020 ∆ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΔΙΚΤΥΑ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2023

ΔΙΚΤΥΑ – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2023

Κεφ 2 Ασκ. Τετραδίου 2.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ 2 Ασκ. Τετραδίου 2.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

2ο Κεφ. Ασκήσεις Τετραδίου 2.5 Θέματα Ανάπτυξης

2ο Κεφ. Ασκήσεις Τετραδίου 2.5 Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 2 Ασκήσεις Τετραδίου 2.4

Κεφ 2 Ασκήσεις Τετραδίου 2.4

6.5 Ασκήσεις Τετραδίου - Θέματα Ανάπτυξης

6.5 Ασκήσεις Τετραδίου – Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ. 5ο Ασκησεις 5.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.5 Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.5 Θέματα Ανάπτυξης

3ο Κεφ. Επίπεδο Δικτύου -Ασκ Τετραδιου 3.4

 3ο Κεφ. Επίπεδο Δικτύου – Διαδικτύωση Ασκ. Τετραδίου 3.4