Διδακτική επίσκεψη των μαθητών/τριών της Γ΄ τάξης του τομέα Υγείας, Πρόνοιας & Ευεξίας στο Κ.Υ. Αμυνταίου

Την Τρίτη 12 Μαρτίου 2024 οι μαθητές και οι μαθήτριες της ειδικότητας Βοηθών  Νοσηλευτών πραγματοποίησαν διδακτική επίσκεψη στο Κ.Υ. Αμυνταίου, προκειμένου να ενημερωθούν για τις δράσεις του Κ.Υ., καθώς και τον ρόλο των νοσηλευτών στα πλαίσια της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Συνοδός εκπαιδευτικός ήταν η κα. Βασδέκη Δέσποινα.

Αρχικά υπήρξε ενημέρωση από την νοσηλεύτρια του Κ.Υ. κα. Θεολογίδου Ειρήνη για τις δράσεις και τις υπηρεσίες που προσφέρει ένα Κ.Υ. στον πληθυσμό αναφοράς και ειδικότερα την προσφορά του Κ.Υ. στην ευρύτερη περιοχή του Αμυνταίου και στη συνέχεια έγινε ξενάγηση στου χώρους του Κ.Υ. και ενημέρωση των μαθητών και από άλλες ειδικότητες για τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Οι μαθητές και η εκπαιδευτικός θα ήθελαν να εκφράσουν τις ευχαριστίες, τόσο στην υπεύθυνη επιστημονικής λειτουργίας του Κ.Υ. Αμυνταίου κα. Αλεξανδρίδου Ελένη για την αποδοχή του αιτήματός μας, καθώς και στην κα. Θεολογίδου Ειρήνη για την ενημέρωση και ξενάγηση!

2.1 Φυσικό επίπεδο - Επίπεδο Σύνδεσης (ζεύξης) Δεδομένων (μοντέλο OSI)

2.1 Φυσικό επίπεδο – Επίπεδο Σύνδεσης (ζεύξης) Δεδομένων (μοντέλο OSI)

Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΑΛ Πανελλήνιες 2019

Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΑΛ Πανελλήνιες 2019

Πανελλήνιες 2020 ∆ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Πανελλήνιες 2020 ∆ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΔΙΚΤΥΑ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2023

ΔΙΚΤΥΑ – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2023

Κεφ 2 Ασκ. Τετραδίου 2.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ 2 Ασκ. Τετραδίου 2.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

2ο Κεφ. Ασκήσεις Τετραδίου 2.5 Θέματα Ανάπτυξης

2ο Κεφ. Ασκήσεις Τετραδίου 2.5 Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 2 Ασκήσεις Τετραδίου 2.4

Κεφ 2 Ασκήσεις Τετραδίου 2.4

6.5 Ασκήσεις Τετραδίου - Θέματα Ανάπτυξης

6.5 Ασκήσεις Τετραδίου – Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ. 5ο Ασκησεις 5.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.5 Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.5 Θέματα Ανάπτυξης

3ο Κεφ. Επίπεδο Δικτύου -Ασκ Τετραδιου 3.4

 3ο Κεφ. Επίπεδο Δικτύου – Διαδικτύωση Ασκ. Τετραδίου 3.4