Διδακτική επίσκεψη των τομέων Γεωπονίας και Δομικών Έργων στην Καστοριά

Την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου  2023, μαθητές των τομέων Γεωπονίας και Δομικών Έργων επισκέφτηκαν την πόλη της Καστοριάς. Η διδακτική επίσκεψη έγινε στα πλαίσια του Περιβαλλοντικού εκπαιδευτικού προγράμματος «Όψεις της πόλης στη Συνοικία Απόζαρι».

Η εκπαιδευτική ομάδα του προγράμματος αποτελείται  από τους  καθηγητές/τριες,   κ. Παρδαλόπουλο Στέλιο ΠΕ81 , την κ.  Μακατσώρη Αγγελική ΠΕ81  και την  κ. Ταμπάκη Μάρθα ΠΕ88.01.  Συντονίστρια του προγράμματος είναι η κ.   Ταμπάκη Μάρθα ΠΕ88.01.  Συνοδοί στην εκδρομή ήταν ο κ. Παρδαλόπουλος Στέλιος ΠΕ81, η  κ. Ταμπάκη Μάρθα ΠΕ88.01 και η κ.  Παπαδοπούλου Σοφία ΠΕ .

Στις 8:30, οι μαθητές/τριες έπειτα από τον τροχονομικό έλεγχο επιβιβάστηκαν στο τουριστικό λεωφορείο με κατεύθυνση την πόλη της Καστοριάς. Γύρω στις 10:15 το μαθητικό σύνολο με τους συνοδούς καθηγητές/τριες έφτασαν στο ΚΠΕ Καστοριάς, όπου έγινε η πρώτη γνωριμία με τους υπεύθυνους του κέντρου. Στη συνέχεια μετά τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις τους, οι μαθητές/τριες παρουσία των συνοδών χωρίστηκαν σε δύο ομάδες με οδηγούς δύο υπεύθυνους του ΚΠΕ.

Η δράση ξεκίνησε αυτόνομα για την κάθε ομάδα ξεχωριστά και περιλάμβανε ένα διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων, το οποίο λάμβανε χώρα μέσω της εφαρμογής Tale Blazer που εγκατέστησαν οι μαθητές στα κινητά τους. Οι ερωτήσεις είχαν γνωστικό αντικείμενο συναφές με διδασκόμενα μαθήματα των μαθητών/τριών με αποτέλεσμα οι τελευταίοι να απαντούν και να συμμετέχουν με μεγάλο ενδιαφέρον στην όλη δράση.

Στο τέλος, μοιράστηκε φύλλο αξιολόγησης στους συμμετέχοντες προκειμένου να υπάρξει ανατροφοδότηση για την όλη διαδικασία.

2.1 Φυσικό επίπεδο - Επίπεδο Σύνδεσης (ζεύξης) Δεδομένων (μοντέλο OSI)

2.1 Φυσικό επίπεδο – Επίπεδο Σύνδεσης (ζεύξης) Δεδομένων (μοντέλο OSI)

Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΑΛ Πανελλήνιες 2019

Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΑΛ Πανελλήνιες 2019

Πανελλήνιες 2020 ∆ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Πανελλήνιες 2020 ∆ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΔΙΚΤΥΑ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2023

ΔΙΚΤΥΑ – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2023

Κεφ 2 Ασκ. Τετραδίου 2.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ 2 Ασκ. Τετραδίου 2.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

2ο Κεφ. Ασκήσεις Τετραδίου 2.5 Θέματα Ανάπτυξης

2ο Κεφ. Ασκήσεις Τετραδίου 2.5 Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 2 Ασκήσεις Τετραδίου 2.4

Κεφ 2 Ασκήσεις Τετραδίου 2.4

6.5 Ασκήσεις Τετραδίου - Θέματα Ανάπτυξης

6.5 Ασκήσεις Τετραδίου – Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ. 5ο Ασκησεις 5.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.5 Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.5 Θέματα Ανάπτυξης

3ο Κεφ. Επίπεδο Δικτύου -Ασκ Τετραδιου 3.4

 3ο Κεφ. Επίπεδο Δικτύου – Διαδικτύωση Ασκ. Τετραδίου 3.4