Δικαιολογητικά για τις εγγραφές , ανανεώσεις εγγραφών και μετεγγραφές στο 1ο ΕΠΑΛ Φλώρινας

Τα παρακάτω δικαιολογητικά θα πρέπει να φέρετε  στο σχολείο μέχρι την Παρασκευή 30-6-2023 και την Τετάρτη  5/7/2023

Δικαιολογητικά εγγραφών για Α΄τάξη

 1. Την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής (e – eggrafes)
 2. Υπεύθυνη δήλωση μαθημάτων επιλογής
 3. Πιστοποιητικό γέννησης  του μαθητή/μαθήτριας
 4. Ατομικό δελτίο υγείας
 5. φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 6. Αίτηση για Α΄τάξη

Μπορείτε  εκτυπώσετε τα παρακάτω δικαιολογητικά να τα συμπληρώσετε και να τα φέρετε στο σχολείο

Αιτηση -Α-τάξη

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Μαθηματων Επιλογής Α΄τάξης

Ατομικο δελτίο υγειας

Δικαιολογητικά εγγραφών για Β΄ τάξη, για τους μαθητές που φοιτούσαν στην Α΄ΕΠΑΛ

 1. Την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής (e – eggrafes)
 2. Αίτηση για Β΄ τάξη

Μπορείτε  εκτυπώσετε την παρακάτω αίτηση να τη συμπληρώσετε και μαζί με την  ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής (e – eggrafes) να τα φέρετε στο σχολείο

Αιτηση- Β΄ τάξη

Δικαιολογητικά  μετεγγραφής  για Β΄ τάξη, για τους μαθητές που φοιτούσαν στην Α΄ΓΕΛ

 1. την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής (e – eggrafes)
 2. πιστοποιητικό γεννήσεως του μαθητή/μαθήτριας
 3. ατομικό δελτίο υγείας
 4. φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 5. Αίτηση Β΄ τάξη από ΓΕΛ

Μπορείτε  εκτυπώσετε την παρακάτω αίτηση να τη συμπληρώσετε και μαζί με τα παραπάνω δικαιολογητικά να τα φέρετε στο σχολείο

 1. Αιτηση- Β΄τάξη από ΓΕΛ
 2. Ατομικο δελτίο υγειας

Δικαιολογητικά εγγραφών για Γ΄ τάξη, για τους μαθητές που φοιτούσαν στην Β΄ΕΠΑΛ

 1. Την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής (e – eggrafes)
 2. Πιστοποιητικό γεννήσεως του μαθητή/μαθήτριας
 3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 4. Αίτηση Γ΄ τάξη

Μπορείτε  εκτυπώσετε την παρακάτω αίτηση να τη συμπληρώσετε και μαζί με τα παραπάνω δικαιολογητικά να τα φέρετε στο σχολείο

 1. Αιτηση Γ-τάξη

Δικαιολογητικά εγγραφών για Γ΄ τάξη, για τους μαθητές που παρακολουθούν Δεύτερη ειδικότητα και για Β΄ τάξη  μόνο για πτυχίο

 1. Την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής (e – eggrafes)
 2. Πιστοποιητικό γεννήσεως
 3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 4. Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου και πτυχίου ΕΠΑΛ (Αν πρόκειται για απόφοιτο ΕΠΑΛ που επιθυμεί 2η ειδικότητα του ίδιου τομέα)
 5. Αίτηση για Γ΄ τάξη  για δεύτερη ειδικότητα και μόνο για πτυχίο

Μπορείτε  εκτυπώσετε την παρακάτω αίτηση να τη συμπληρώσετε και μαζί με τα παραπάνω δικαιολογητικά να τα φέρετε στο σχολείο

Αιτηση μονο πτυχίο

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 2385046137

 

 

 

 

2.1 Φυσικό επίπεδο - Επίπεδο Σύνδεσης (ζεύξης) Δεδομένων (μοντέλο OSI)

2.1 Φυσικό επίπεδο – Επίπεδο Σύνδεσης (ζεύξης) Δεδομένων (μοντέλο OSI)

Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΑΛ Πανελλήνιες 2019

Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΑΛ Πανελλήνιες 2019

Πανελλήνιες 2020 ∆ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Πανελλήνιες 2020 ∆ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΔΙΚΤΥΑ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2023

ΔΙΚΤΥΑ – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2023

Κεφ 2 Ασκ. Τετραδίου 2.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ 2 Ασκ. Τετραδίου 2.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

2ο Κεφ. Ασκήσεις Τετραδίου 2.5 Θέματα Ανάπτυξης

2ο Κεφ. Ασκήσεις Τετραδίου 2.5 Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 2 Ασκήσεις Τετραδίου 2.4

Κεφ 2 Ασκήσεις Τετραδίου 2.4

6.5 Ασκήσεις Τετραδίου - Θέματα Ανάπτυξης

6.5 Ασκήσεις Τετραδίου – Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ. 5ο Ασκησεις 5.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.5 Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.5 Θέματα Ανάπτυξης

3ο Κεφ. Επίπεδο Δικτύου -Ασκ Τετραδιου 3.4

 3ο Κεφ. Επίπεδο Δικτύου – Διαδικτύωση Ασκ. Τετραδίου 3.4