Δικαιολογητικά για τις εγγραφές και μετεγγραφές των μαθητών στο 1ο ΕΠΑ.Λ Φλώρινας

Οι μαθητές που εγγράφονται στην Α΄ τάξη του 1ου  ΕΠΑ.Λ Φλώρινας θα πρέπει να  προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά μέχρι  την Παρασκευή  28-6-2022 και την Τετάρτη 3-7-2024 και την Τετάρτη 10-7-2022  που είναι ανοιχτό το σχολείο, για να ολοκληρωθεί η εγγραφή.

Ηλεκτρονική δήλωση εγγραφής

Αίτηση γονέα

Υπεύθυνη Δήλωση μαθημάτων  Επιλογής

Πιστοποιητικό γέννησης

Ατομικό δελτίο υγείας

Φωτοτυπία ταυτότητας

Έντυπα που μπορούν να εκτυπώσουν οι γονείς, για την Εγγραφή των μαθητών.

Αίτηση  γονέα -Α-τάξη

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Μαθηματων Επιλογής Α΄τάξης

Ατομικό Δελτίο Υγείας μαθητή

Οι μαθητές Β΄ τάξης του σχολείου μας να κάνουν απλώς την εγγραφή τους ηλεκτρονικά και να την στείλουν στο email του σχολείου  mail@1epal-florin.flo.sch.gr

Οι μαθητές που κάνουν μετεγγραφή στην Β΄ τάξη,  από άλλο σχολείο κάνουν ηλεκτρονική εγγραφή και επιλέγουν 1ο ΕΠΑΛ Φλώρινας.  Οι μαθητές αυτοί  θα πρέπει να αποστείλουν ή να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά μέχρι την Παρασκευή  28-6-2022 και την Τετάρτη 3-7-2022 και την Τετάρτη 10-7-2022, που είναι ανοιχτό το σχολείο, για να ολοκληρωθεί η εγγραφή.

Ηλεκτρονική δήλωση εγγραφής

Αίτηση γονέα

Πιστοποιητικό γέννησης

Ατομικό δελτίο υγείας – μπορούν να το ζητήσουν από το σχολείο τους

Φωτοτυπία ταυτότητας

Έντυπα που μπορούν να εκτυπώσουν οι γονείς, για την Εγγραφή των μαθητών.

Αιτηση γονέα -β-τάξη μετεγγραφή από ΓΕΛ

Ατομικο δελτιο υγειας

Οι μαθητές Γ΄ τάξης του σχολείου μας θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά μέχρι την Παρασκευή  28-6-2022 και την Τετάρτη 3-7-2022 και την Τετάρτη 10-7-2022, που είναι ανοιχτό το σχολείο, για να ολοκληρωθεί η εγγραφή.

Ηλεκτρονική δήλωση εγγραφής

Αίτηση γονέα

Φωτοτυπία ταυτότητας

Πιστοποιητικό γέννησης

Έντυπα που μπορούν να εκτυπώσουν οι γονείς, για την Εγγραφή των μαθητών

Αιτηση γονέα -Γ-τάξη

Για περισσότερες πληροφορίες τηλέφωνο: 2385046137

2.1 Φυσικό επίπεδο - Επίπεδο Σύνδεσης (ζεύξης) Δεδομένων (μοντέλο OSI)

2.1 Φυσικό επίπεδο – Επίπεδο Σύνδεσης (ζεύξης) Δεδομένων (μοντέλο OSI)

Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΑΛ Πανελλήνιες 2019

Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΑΛ Πανελλήνιες 2019

Πανελλήνιες 2020 ∆ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Πανελλήνιες 2020 ∆ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΔΙΚΤΥΑ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2023

ΔΙΚΤΥΑ – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2023

Κεφ 2 Ασκ. Τετραδίου 2.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ 2 Ασκ. Τετραδίου 2.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

2ο Κεφ. Ασκήσεις Τετραδίου 2.5 Θέματα Ανάπτυξης

2ο Κεφ. Ασκήσεις Τετραδίου 2.5 Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 2 Ασκήσεις Τετραδίου 2.4

Κεφ 2 Ασκήσεις Τετραδίου 2.4

6.5 Ασκήσεις Τετραδίου - Θέματα Ανάπτυξης

6.5 Ασκήσεις Τετραδίου – Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ. 5ο Ασκησεις 5.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.5 Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.5 Θέματα Ανάπτυξης

3ο Κεφ. Επίπεδο Δικτύου -Ασκ Τετραδιου 3.4

 3ο Κεφ. Επίπεδο Δικτύου – Διαδικτύωση Ασκ. Τετραδίου 3.4