1ο ΕΠΑΛ Φλώρινας

1ο ΕΠΑΛ Φλώρινας

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

Τομέας Μηχανολογίας

Τομέας Μηχανολογίας

Τομέας Μηχανολογίας (Οχημάτων)

Τομέας Μηχανολογίας (Οχημάτων)

Τομέας Υγείας – Πρόνοιας

Τομέας Υγείας – Πρόνοιας

Τομέας Δομικών Έργων

Τομέας Δομικών Έργων

Τομέας Πληροφορικής

Τομέας Πληροφορικής

Τομέας Οικονομίας

Τομέας Οικονομίας

 

Δικαιολογητικά για τις εγγραφές στο 1ο ΕΠΑΛ Φλώρινας

Οι μαθητές/-τριες που επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη του 1ου  ΕΠΑ.Λ.  Φλώρινας για το σχολικό έτος 2020 – 2021, πρέπει να υποβάλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής», μέσω της εφαρμογής e-eggrafes στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://e-eggrafes.minedu.gov

και στη συνέχεια να προσκομίσουν στο σχολείο τα παρακάτω δικαιολογητικά.

Προσοχή! Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να σταλούν ηλεκτρονικά μέχρι τις 10/7/2020 στο mail@1epal-florin.flo.sch.gr

Ή να τα προσκομίσουν οι κηδεμόνες στο σχολείο τις ώρες λειτουργίας του.

Τηλέφωνο επικοινωνίας:2385046137

Δικαιολογητικά

Α τάξη

 1. Αίτηση Α τάξης
 2. την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής (e – eggrafes)
 3. υπεύθυνη δήλωση μαθημάτων επιλογής
 4. πιστοποιητικό γεννήσεως του μαθητή/μαθήτριας
 5. ατομικό δελτίο υγείας (Συμπληρωμένο από ιδιώτη γιατρό ή νοσοκομείο)
 6. φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

Επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους για να κατεβάσετε τα δικαιολογητικά 1, 3, 5

Αιτηση για  Α΄ τάξη

Υπεύθυνη Δήλωση μαθημάτων επιλογής για Α΄ τάξη

Ατομικό-Δελτίο-Υγείας

Β τάξη

Για τους μαθητές του ΕΠΑΛ  από την Α΄ τάξη που γράφονται στη Β΄τάξη

 1. αίτηση Β τάξης
 2. την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής (e – eggrafes)

Επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο για να κατεβάσετε την αίτηση

Αιτηση Β’  τάξη

Για τους μαθητές από μετεγγραφή από Γενικό Λύκειο που γράφονται στη Β΄τάξη

 1.      αίτηση Β τάξης (μετεγγραφή)
 2. την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής (e – eggrafes)
 3. πιστοποιητικό γεννήσεως του μαθητή/μαθήτριας
 4. ατομικό δελτίο υγείας (Συμπληρωμένο από ιδιώτη γιατρό ή νοσοκομείο)
 5.    φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

Επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους για να κατεβάσετε τα δικαιολογητικά 1, 4

Αιτηση Β τάξη(μετεγγραφή)

Ατομικό-Δελτίο-Υγείας

Για ενήλικες μαθητές 

 1. αίτηση Β τάξης
 2. την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής (e – eggrafes)
 3. φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών (Απολυτηρίο ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ ή ΤΕΛ ή πτυχίο ΤΕΛ ή ΤΕΕ ή ΕΠΑΛ για 2η ειδικότητα κ.α.)
 4. πιστοποιητικό γεννήσεως
 5. ατομικό δελτίο υγείας (Συμπληρωμένο από ιδιώτη γιατρό ή νοσοκομείο)
 6. φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητα

Επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους για να κατεβάσετε τα δικαιολογητικά 1, 5

Αιτηση-Β΄τάξη- για ενήλικες

Ατομικό-Δελτίο-Υγείας

Γ τάξη

 1. αίτηση Γ τάξης
 2. την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής (e – eggrafes)
 3. πιστοποιητικό γεννήσεως του μαθητή/μαθήτριας
 4. φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 5. φωτοαντίγραφο απολυτηρίου και πτυχίου ΕΠΑΛ (Αν πρόκειται για απόφοιτο ΕΠΑΛ που επιθυμεί 2η ειδικότητα του ίδιου τομέα)

Επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους για να κατεβάσετε την αίτηση

Αιτηση Γ τάξη

Τηλέφωνα  επικοινωνίας: 2385046137 και 2385045157