1ο ΕΠΑΛ Φλώρινας

1ο ΕΠΑΛ Φλώρινας

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

Τομέας Μηχανολογίας

Τομέας Μηχανολογίας

Τομέας Μηχανολογίας (Οχημάτων)

Τομέας Μηχανολογίας (Οχημάτων)

Τομέας Υγείας – Πρόνοιας

Τομέας Υγείας – Πρόνοιας

Τομέας Δομικών Έργων

Τομέας Δομικών Έργων

Τομέας Πληροφορικής

Τομέας Πληροφορικής

Τομέας Οικονομίας

Τομέας Οικονομίας

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΠΑΛ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΠΑΛ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝΚατατέθηκε ερώτηση στη Βουλή με θέμα : Αποκλεισμός των αποφοίτων των ΕΠΑ.Λ. από τις Ανώτατες Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, την Πυροσβεστική Ακαδημία και τις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων του Λ.Σ.
Η ΕΕΤΕΚ ήλθε σε επαφή με την Βουλευτή Κα Κεφαλίδου η οποία δέχθηκε να καταθέσει ερώτηση για το σχετικό θέμα.
Σας επισυνάπτουμε την ερώτηση

Από το ΔΣ της ΕΕΤΕΚ