Εκδήλωση του 1ου ΕΠΑΛ Φλώρινας, Τμήμα Γ ΄Νοσηλευτών με τον ΟΕΝΕΦ

Την Τετάρτη  7/02/2024 υλοποιήθηκε με  επιτυχία και ανταπόκριση από τους μαθητές του τμήματος Γ΄ Νοσηλευτών του σχολείου, σε συνεργασία και συνδιοργάνωση με τον ΟΕΝΕΦ (Όμιλο Ενεργών Νέων Φλώρινας), δράση-ενημέρωση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση γενικά και με τις διαδικασίες των Ευρωεκλογών ειδικότερα. Οι μαθητές, με διαδραστικό-βιωματικό τρόπο, συνειδητοποίησαν τι σημαίνει για έναν νέο άνθρωπο να είναι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέλος της μεγάλης Ευρωπαϊκής οικογένειας, ποιες διαδικασίες ρυθμίζουν τη λειτουργία αυτού του Οργανισμού και πόσο σημαντική είναι η συμμετοχή τους σε αυτές τις διαδικασίες, σημαντικότερη των οποίων είναι η διαδικασία των Ευρωεκλογών.

 

2.1 Φυσικό επίπεδο - Επίπεδο Σύνδεσης (ζεύξης) Δεδομένων (μοντέλο OSI)

2.1 Φυσικό επίπεδο – Επίπεδο Σύνδεσης (ζεύξης) Δεδομένων (μοντέλο OSI)

Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΑΛ Πανελλήνιες 2019

Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΑΛ Πανελλήνιες 2019

Πανελλήνιες 2020 ∆ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Πανελλήνιες 2020 ∆ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΔΙΚΤΥΑ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2023

ΔΙΚΤΥΑ – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2023

Κεφ 2 Ασκ. Τετραδίου 2.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ 2 Ασκ. Τετραδίου 2.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

2ο Κεφ. Ασκήσεις Τετραδίου 2.5 Θέματα Ανάπτυξης

2ο Κεφ. Ασκήσεις Τετραδίου 2.5 Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 2 Ασκήσεις Τετραδίου 2.4

Κεφ 2 Ασκήσεις Τετραδίου 2.4

6.5 Ασκήσεις Τετραδίου - Θέματα Ανάπτυξης

6.5 Ασκήσεις Τετραδίου – Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ. 5ο Ασκησεις 5.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.5 Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.5 Θέματα Ανάπτυξης

3ο Κεφ. Επίπεδο Δικτύου -Ασκ Τετραδιου 3.4

 3ο Κεφ. Επίπεδο Δικτύου – Διαδικτύωση Ασκ. Τετραδίου 3.4