Εκπαιδευτική επίσκεψη του τομέα Γεωπονίας στο Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας Τμήμα Γεωπονίας

Στα πλαίσια διδακτικής επίσκεψης ο τομέας Γεωπονίας του σχολείου μας αποτελούμενος από  μαθητές της Β΄ και Γ΄ τάξης και τους συνοδούς καθηγητές τους, βρέθηκε στο χώρο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του τμήματος Γεωπονίας Φλώρινας με σκοπό να έρθουν σε επαφή οι μαθητές, με το ακαδημαϊκό περιβάλλον και να ενημερωθούν σχετικά με τις προσφερόμενες κατευθύνσεις σπουδών Φυτικής Παραγωγής, Ζωικής Παραγωγής και Αγροτικής Οικονομίας καθώς και με το εύρος των γνωστικών αντικειμένων και τις εργαστηριακές υποδομές του πανεπιστημίου.

Κατά τη διάρκεια της παραπάνω επίσκεψης οι μαθητές εντυπωσιάστηκαν από τις εργαστηριακές εγκαταστάσεις και τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται εκεί από τους καθηγητές και τους φοιτητές της σχολής.

Με το τέλος της επίσκεψης οι μαθητές έφυγαν με τις καλύτερες εντυπώσεις για το Πανεπιστήμιο και τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του τμήματος Γεωπονίας Φλώρινας, έχοντας σχηματίσει μια καλύτερη εικόνα για τη συνέχεια των σπουδών τους στο τομέα Γεωπονίας.

Πιστεύοντας ότι η πραγματοποίηση τέτοιων δράσεων που δίνουν επιπλέον κίνητρα στους μαθητές μας είναι αναγκαίες ώστε να τονώσουν το ενδιαφέρον τους αλλά και να ενδυναμώσουν την προσπάθεια εισαγωγής τους σε σχολές του τομέα τους, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Κοσμήτορα της Σχολής και τους καθηγητές

που πρόθυμα ανταποκρίθηκαν στη στήριξη της παραπάνω εκπαιδευτικής επίσκεψης.

Κεφ 2 Ασκ. Τετραδίου 2.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ 2 Ασκ. Τετραδίου 2.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

2ο Κεφ. Ασκήσεις Τετραδίου 2.5 Θέματα Ανάπτυξης

2ο Κεφ. Ασκήσεις Τετραδίου 2.5 Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 2 Ασκήσεις Τετραδίου 2.4

Κεφ 2 Ασκήσεις Τετραδίου 2.4

6.5 Ασκήσεις Τετραδίου - Θέματα Ανάπτυξης

6.5 Ασκήσεις Τετραδίου – Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ. 5ο Ασκησεις 5.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.5 Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.5 Θέματα Ανάπτυξης

3ο Κεφ. Επίπεδο Δικτύου -Ασκ Τετραδιου 3.4

 3ο Κεφ. Επίπεδο Δικτύου – Διαδικτύωση Ασκ. Τετραδίου 3.4

Κεφ 3 Επίπεδο Δικτύου Ασκ Τετραδίου -3.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ 3 Επίπεδο Δικτύου – Διαδικτύωση Ασκ Τετραδίου 3.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

6.6 Ασκήσεις τετραδίου -Δίκτυα

6.6 Ασκήσειςς