Εκπαιδευτική επίσκεψη του τομέα Γεωπονίας στο Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας Τμήμα Γεωπονίας

Στα πλαίσια διδακτικής επίσκεψης την Πέμπτη 25 Απριλίου 2024, ο τομέας Γεωπονίας του σχολείου μας αποτελούμενος από  μαθητές της Β΄ και Γ΄ τάξης και τους συνοδούς καθηγητές τους, κ. Καραγιάννη Μαρία, κ. Ταμπάκη Μάρθα και κ. Πυργιλή Παντελή, βρέθηκαν στον χώρο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του τμήματος Γεωπονίας Φλώρινας, με σκοπό να έρθουν σε επαφή οι μαθητές, με το ακαδημαϊκό περιβάλλον και να ενημερωθούν σχετικά με τις προσφερόμενες κατευθύνσεις σπουδών καθώς και με το εύρος των γνωστικών αντικειμένων και τις εργαστηριακές υποδομές του πανεπιστημίου.

Κατά τη διάρκεια της παραπάνω επίσκεψης οι μαθητές εντυπωσιάστηκαν από τις εργαστηριακές εγκαταστάσεις και τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται εκεί από τους καθηγητές και τους φοιτητές της σχολής.

Με το τέλος της επίσκεψης οι μαθητές έφυγαν με τις καλύτερες εντυπώσεις για το Πανεπιστήμιο και τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του τμήματος Γεωπονίας Φλώρινας, έχοντας σχηματίσει μια καλύτερη εικόνα για τη συνέχεια των σπουδών τους στο τομέα Γεωπονίας.

Πιστεύοντας ότι η πραγματοποίηση τέτοιων δράσεων που δίνουν επιπλέον κίνητρα στους μαθητές μας είναι αναγκαίες ώστε να τονώσουν το ενδιαφέρον τους αλλά και να ενδυναμώσουν την προσπάθεια εισαγωγής τους σε σχολές του τομέα τους, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Κοσμήτορα της Σχολής και τους καθηγητές που πρόθυμα ανταποκρίθηκαν στη στήριξη της παραπάνω εκπαιδευτικής επίσκεψης.

2.1 Φυσικό επίπεδο - Επίπεδο Σύνδεσης (ζεύξης) Δεδομένων (μοντέλο OSI)

2.1 Φυσικό επίπεδο – Επίπεδο Σύνδεσης (ζεύξης) Δεδομένων (μοντέλο OSI)

Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΑΛ Πανελλήνιες 2019

Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΑΛ Πανελλήνιες 2019

Πανελλήνιες 2020 ∆ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Πανελλήνιες 2020 ∆ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΔΙΚΤΥΑ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2023

ΔΙΚΤΥΑ – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2023

Κεφ 2 Ασκ. Τετραδίου 2.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ 2 Ασκ. Τετραδίου 2.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

2ο Κεφ. Ασκήσεις Τετραδίου 2.5 Θέματα Ανάπτυξης

2ο Κεφ. Ασκήσεις Τετραδίου 2.5 Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 2 Ασκήσεις Τετραδίου 2.4

Κεφ 2 Ασκήσεις Τετραδίου 2.4

6.5 Ασκήσεις Τετραδίου - Θέματα Ανάπτυξης

6.5 Ασκήσεις Τετραδίου – Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ. 5ο Ασκησεις 5.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.5 Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.5 Θέματα Ανάπτυξης

3ο Κεφ. Επίπεδο Δικτύου -Ασκ Τετραδιου 3.4

 3ο Κεφ. Επίπεδο Δικτύου – Διαδικτύωση Ασκ. Τετραδίου 3.4