Εκπαιδευτική επίσκεψη των μαθητών/τριων των τμημάτων Β1΄ Υγείας, Γ΄ Βοηθών Νοσηλευτών και Γ΄ Βοηθών Βρεφοκόμων του 1ου ΕΠΑΛ Φλώρινας στη Σχολή Πυροσβεστών στην Πτολεμαΐδα

Την Τετάρτη 20/03/2024, πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη μαθητών και μαθητριών των τμημάτων Β1΄ Υγείας, Γ΄ Βοηθών Νοσηλευτών και Γ΄ Βοηθών Βρεφοκόμων του 1ου ΕΠΑΛ Φλώρινας στη Σχολή Πυροσβεστών στην Πτολεμαΐδα. Συνοδοί εκπαιδευτικοί Βασδέκη Δέσποινα,  Ναούμ Ξανθούλα  και Παπαδοπούλου Σοφία. Σκοπός της επίσκεψης ήταν να γνωρίσουν οι μαθητές/μαθήτριες τις προοπτικές της  συγκεκριμένης Σχολής καθώς η Πυροσβεστική Ακαδημία είναι από τις σχολές που οι απόφοιτοί/ές της έχουν σίγουρη επαγγελματική αποκατάσταση.

Οι μαθητές/τριες ενημερώθηκαν για τη διάρκεια της εκπαίδευσης (δύο Κύκλοι Σπουδών), την έμφαση που δίνεται στην πρακτική άσκηση και στη διατήρηση της άψογης φυσικής κατάστασης των εισαχθέντων, τους ιδιαίτερα εξειδικευμένους τομείς εκπαίδευσης, την οικονομική αποζημίωση που λαμβάνουν οι Δόκιμοι Πυροσβέστες κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους, πληροφορίες για τη διαμονή και σίτιση εντός της
Σχολής, καθώς και ότι το πτυχίο το οποίο λαμβάνουν με την ολοκλήρωση του Δευτέρου Κύκλου Σπουδών είναι ισότιμο με το πτυχίο των αντίστοιχων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
Η επίσκεψη πέτυχε απόλυτα τους στόχους της. Οι μαθητές/τριες υπέδειξαν μεγάλη σοβαρότητα αλλά και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για όλα αυτά τα οποία άκουσαν και παρακολούθησαν στον χώρο, τον οποίον επισκέφτηκαν και έλαβαν απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που έθεσαν. Η συμπεριφορά όλων ήταν άψογη και δεν προέκυψαν προβλήματα.

2.1 Φυσικό επίπεδο - Επίπεδο Σύνδεσης (ζεύξης) Δεδομένων (μοντέλο OSI)

2.1 Φυσικό επίπεδο – Επίπεδο Σύνδεσης (ζεύξης) Δεδομένων (μοντέλο OSI)

Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΑΛ Πανελλήνιες 2019

Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΑΛ Πανελλήνιες 2019

Πανελλήνιες 2020 ∆ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Πανελλήνιες 2020 ∆ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΔΙΚΤΥΑ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2023

ΔΙΚΤΥΑ – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2023

Κεφ 2 Ασκ. Τετραδίου 2.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ 2 Ασκ. Τετραδίου 2.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

2ο Κεφ. Ασκήσεις Τετραδίου 2.5 Θέματα Ανάπτυξης

2ο Κεφ. Ασκήσεις Τετραδίου 2.5 Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 2 Ασκήσεις Τετραδίου 2.4

Κεφ 2 Ασκήσεις Τετραδίου 2.4

6.5 Ασκήσεις Τετραδίου - Θέματα Ανάπτυξης

6.5 Ασκήσεις Τετραδίου – Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ. 5ο Ασκησεις 5.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.5 Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.5 Θέματα Ανάπτυξης

3ο Κεφ. Επίπεδο Δικτύου -Ασκ Τετραδιου 3.4

 3ο Κεφ. Επίπεδο Δικτύου – Διαδικτύωση Ασκ. Τετραδίου 3.4