Εκπαιδευτική επίσκεψη των τμημάτων Β. Βρεφονηπιοκόμων και Β. Νοσηλευτών του 1ου ΕΠΑΛ Φλώρινας στον Βιολογικό καθαρισμό

Την Τετάρτη 10/4/2024 οι μαθήτριες του τμήματος Β. Βρεφονηπιοκόμων και οι μαθητές του τμήματος Β. Νοσηλευτών του 1ου ΕΠΑΛ Φλώρινας με τις καθηγήτριές τους, κ. Ναούμ Ξανθούλα και κ. Ιωαννίδου Βασιλική πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη στον βιολογικό καθαρισμό Φλώρινας. Η επίσκεψη έγινε στα πλαίσια του μαθήματος “Υγιεινή”. Οι μαθητές παρακολούθησαν μια εξαιρετική παρουσίαση από τη γενική διευθύντρια κα Αβραμοπούλου Ερμιόνη, στόχος της οποίας ήταν η γνώση της λειτουργίας του βιολογικού σταθμού και τα οφέλη που αποκομίζει η περιοχή από αυτόν. Επίσης, έγινε εκτενής παρουσίαση του συστήματος ύδρευσης της περιοχής, για το πολύτιμο αγαθό, το νερό, και την ανάγκη για την ορθή χρήση του.
Οι μαθητές παρακολούθησαν την παρουσίαση με προσοχή και έκαναν ερωτήσεις. Στη συνέχεια ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις του σταθμού.
Η επίσκεψη ήταν εξαιρετικά εποικοδομητική διότι οι μαθητές κατανόησαν ότι το νερό είναι πολύτιμο αγαθό και δεν είναι ανεξάντλητο, για αυτό η ορθή χρήση του είναι σημαντική.
Ευχαριστούμε θερμά τη γενική διευθύντρια και το υπόλοιπο προσωπικό.

2.1 Φυσικό επίπεδο - Επίπεδο Σύνδεσης (ζεύξης) Δεδομένων (μοντέλο OSI)

2.1 Φυσικό επίπεδο – Επίπεδο Σύνδεσης (ζεύξης) Δεδομένων (μοντέλο OSI)

Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΑΛ Πανελλήνιες 2019

Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΑΛ Πανελλήνιες 2019

Πανελλήνιες 2020 ∆ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Πανελλήνιες 2020 ∆ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΔΙΚΤΥΑ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2023

ΔΙΚΤΥΑ – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2023

Κεφ 2 Ασκ. Τετραδίου 2.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ 2 Ασκ. Τετραδίου 2.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

2ο Κεφ. Ασκήσεις Τετραδίου 2.5 Θέματα Ανάπτυξης

2ο Κεφ. Ασκήσεις Τετραδίου 2.5 Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 2 Ασκήσεις Τετραδίου 2.4

Κεφ 2 Ασκήσεις Τετραδίου 2.4

6.5 Ασκήσεις Τετραδίου - Θέματα Ανάπτυξης

6.5 Ασκήσεις Τετραδίου – Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ. 5ο Ασκησεις 5.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.5 Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.5 Θέματα Ανάπτυξης

3ο Κεφ. Επίπεδο Δικτύου -Ασκ Τετραδιου 3.4

 3ο Κεφ. Επίπεδο Δικτύου – Διαδικτύωση Ασκ. Τετραδίου 3.4