Ενδοσχολική επιμόρφωση σε θέματα πυρασφάλειας

Η διευθύντρια του 1ου ΕΠΑΛ Φλώρινας κ. Μακατσώρη Αγγελική και η διευθύντρια του ΕΚ Φλώρινας κ. Δούκα Βασιλική οργάνωσαν ενδοσχολική επιμόρφωση για τους εκπαιδευτικούς με θέμα:

“Πυρασφάλεια –  Προστασία της σχολικής κοινότητας”

Την Τετάρτη  27 Σεπτεμβρίου 2023 προσήλθε στο σχολείο μας ο κ. Νικόλαος Ιωαννίδης, υπεύθυνος για τη συντήρηση των μέτρων πυρασφάλειας του σχολείου μας και ενημέρωσε τους εκπαιδευτικούς σχετικά με την πυροπροστασία, τη σημασία της πυρασφάλειας, το είδος, τη χρήση και τον τρόπο λειτουργίας των πυροσβεστήρων και των Πυροσβεστικών Φωλιών. Τόνισε το πόσο σημαντικό για την ασφάλεια της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι οι εκπαιδευτικοί να γνωρίζουν πώς να τα χρησιμοποιήσουν. Για αυτόν τον σκοπό έγινε επίδειξη της χρήσης των πυροσβεστήρων, των πυροσβεστικών φωλιών  και οι εκπαιδευτικοί βιωματικά εκπαιδεύτηκαν στη λειτουργία και τη χρήση τους, ώστε να είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
Η ενημέρωση ήταν εμπεριστατωμένη σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο και η διάρκειά της ήταν 3 ώρες.

 

2.1 Φυσικό επίπεδο - Επίπεδο Σύνδεσης (ζεύξης) Δεδομένων (μοντέλο OSI)

2.1 Φυσικό επίπεδο – Επίπεδο Σύνδεσης (ζεύξης) Δεδομένων (μοντέλο OSI)

Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΑΛ Πανελλήνιες 2019

Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΑΛ Πανελλήνιες 2019

Πανελλήνιες 2020 ∆ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Πανελλήνιες 2020 ∆ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΔΙΚΤΥΑ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2023

ΔΙΚΤΥΑ – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2023

Κεφ 2 Ασκ. Τετραδίου 2.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ 2 Ασκ. Τετραδίου 2.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

2ο Κεφ. Ασκήσεις Τετραδίου 2.5 Θέματα Ανάπτυξης

2ο Κεφ. Ασκήσεις Τετραδίου 2.5 Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 2 Ασκήσεις Τετραδίου 2.4

Κεφ 2 Ασκήσεις Τετραδίου 2.4

6.5 Ασκήσεις Τετραδίου - Θέματα Ανάπτυξης

6.5 Ασκήσεις Τετραδίου – Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ. 5ο Ασκησεις 5.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.5 Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.5 Θέματα Ανάπτυξης

3ο Κεφ. Επίπεδο Δικτύου -Ασκ Τετραδιου 3.4

 3ο Κεφ. Επίπεδο Δικτύου – Διαδικτύωση Ασκ. Τετραδίου 3.4