Ενημέρωση των μαθητών και εκπαιδευτικών του σχολείου από τον ΟΑΣΠ – “Σεισμός και Μέτρα Προστασίας”

Αναγνωρίζοντας την σημαντικότητα της απόκτησης γνώσεων για τη σωστή αντιμετώπιση του φαινομένου του σεισμού στη χώρα μας, όπου η σεισμική δραστηριότητα είναι έντονη, καθώς και το έργο που επιτελεί στον τομέα αυτό ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π),  την Τρίτη 12/12/2023 στις 10:00πμ   πραγματοποιήθηκε  από το Τμήμα Εκπαίδευσης – Ενημέρωσης ΟΑΣΠ, από τον κ. Καραγιάννη Φώτη Πολιτικό Μηχανικό,  ενημέρωση  στους μαθητές  και στους καθηγητές του σχολείου με θέμα: “Σεισμός και Μέτρα Προστασίας”.

Η κατανόηση του φυσικού φαινομένου του σεισμού και των συνοδών του φαινομένων από τους μαθητές, η απόκτηση γνώσεων για τα μέτρα προστασίας, καθώς και η βελτίωση των δεξιοτήτων τους για την αντιμετώπιση σεισμικής έκτακτης ανάγκης σε μία χώρα με συνεχή σεισμική δραστηριότητα όπως η Ελλάδα, πρέπει να ξεκινά από τα πρώτα σχολικά χρόνια και να αποτελεί μέρος της καθημερινής σχολικής διαδικασίας.

Ευχαριστούμε πολύ τον κ  Καραγιάννη Φώτη Πολιτικό Μηχανικό, στο Τμήμα Εκπαίδευσης- Ενημέρωσης του  Ο.Α.Σ.Π.  για την απλή και κατατοπιστική  παρουσίαση, αλλά και γενικότερα για τις ιδέες και το υποστηρικτικό υλικό που μας πρότεινε.

2.1 Φυσικό επίπεδο - Επίπεδο Σύνδεσης (ζεύξης) Δεδομένων (μοντέλο OSI)

2.1 Φυσικό επίπεδο – Επίπεδο Σύνδεσης (ζεύξης) Δεδομένων (μοντέλο OSI)

Κεφ 2 Ασκ. Τετραδίου 2.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ 2 Ασκ. Τετραδίου 2.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

2ο Κεφ. Ασκήσεις Τετραδίου 2.5 Θέματα Ανάπτυξης

2ο Κεφ. Ασκήσεις Τετραδίου 2.5 Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 2 Ασκήσεις Τετραδίου 2.4

Κεφ 2 Ασκήσεις Τετραδίου 2.4

6.5 Ασκήσεις Τετραδίου - Θέματα Ανάπτυξης

6.5 Ασκήσεις Τετραδίου – Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ. 5ο Ασκησεις 5.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.5 Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.5 Θέματα Ανάπτυξης

3ο Κεφ. Επίπεδο Δικτύου -Ασκ Τετραδιου 3.4

 3ο Κεφ. Επίπεδο Δικτύου – Διαδικτύωση Ασκ. Τετραδίου 3.4

Κεφ 3 Επίπεδο Δικτύου Ασκ Τετραδίου -3.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ 3 Επίπεδο Δικτύου – Διαδικτύωση Ασκ Τετραδίου 3.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης