Ενημέρωση των μαθητών του Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης από την κ. Κωτοπούλου Ελένη, Οικονομολόγο

Η κ. Κωτοπούλου Ελένη, Οικονομολόγος,  επισκέφτηκε το σχολείο μας την Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2024 και πραγματοποίησε ενημερωτική  παρέμβαση στους μαθητές του Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης στα πλαίσια του επαγγελματικού τους προσανατολισμού.

Ενημέρωσε τους μαθητές  για τις επαγγελματικές διεξόδους που προσφέρει το Πτυχίο ΕΠΑΛ του Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης και οι Πανεπιστημιακές σχολές.

Ανέλυσε ποιες σχολές προσφέρουν δυνατότητα εγγραφής στο Οικονομικό Επιμελητήριο. Τόνισε την ανάγκη περαιτέρω εξειδίκευσης για μια καλύτερη επαγγελματική εξέλιξη.

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης υπήρξε εποικοδομητική  συζήτηση και απαντήθηκαν κατατοπιστικά όλα τα ερωτήματα των μαθητών.

 

2.1 Φυσικό επίπεδο - Επίπεδο Σύνδεσης (ζεύξης) Δεδομένων (μοντέλο OSI)

2.1 Φυσικό επίπεδο – Επίπεδο Σύνδεσης (ζεύξης) Δεδομένων (μοντέλο OSI)

Κεφ 2 Ασκ. Τετραδίου 2.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ 2 Ασκ. Τετραδίου 2.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

2ο Κεφ. Ασκήσεις Τετραδίου 2.5 Θέματα Ανάπτυξης

2ο Κεφ. Ασκήσεις Τετραδίου 2.5 Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 2 Ασκήσεις Τετραδίου 2.4

Κεφ 2 Ασκήσεις Τετραδίου 2.4

6.5 Ασκήσεις Τετραδίου - Θέματα Ανάπτυξης

6.5 Ασκήσεις Τετραδίου – Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ. 5ο Ασκησεις 5.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.5 Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.5 Θέματα Ανάπτυξης

3ο Κεφ. Επίπεδο Δικτύου -Ασκ Τετραδιου 3.4

 3ο Κεφ. Επίπεδο Δικτύου – Διαδικτύωση Ασκ. Τετραδίου 3.4

Κεφ 3 Επίπεδο Δικτύου Ασκ Τετραδίου -3.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ 3 Επίπεδο Δικτύου – Διαδικτύωση Ασκ Τετραδίου 3.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης