Ερωτηματολόγιο για τις σχέσεις μαθητών-εκπαιδευτικών: Η οπτική των μαθητών του 1ου ΕΠΑΛ Φλώρινας.

Αγαπητέ/ή  μαθητή/τρια
Οι σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών  αποτελούν  έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες ομαλής φοίτησης των μαθητών αλλά και ακαδημαϊκής επιτυχίας αυτών. Μέσα από το παρόν ερωτηματολόγιο γίνεται προσπάθεια να προκύψουν ορισμένα ευρήματα αναφορικά με τις  σχέσεις των μαθητών με τους εκπαιδευτικούς στο Επαγγελματικό Λύκειο Φλώρινας, για να γίνει προσπάθεια   βελτίωσης τους.

Το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί, προσπαθεί να διερευνήσει αποκλειστικά τις αντιλήψεις των μαθητών του 1ου ΕΠΑΛ Φλώρινας σχετικά με τις σχέσεις τους με τους εκπαιδευτικούς.

Σχετικά με την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, τα ερωτηματολόγια είναι ανώνυμα, οι απαντήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές και οι πληροφορίες που θα προκύψουν, θα αναλυθούν στατιστικά και θα χρησιμοποιηθούν για καθαρά εκπαιδευτικούς  σκοπούς, για τη βελτίωση του παιδαγωγικού κλίματος του σχολείου. Είναι πολύ σημαντικό να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.

Απαντήστε στο ερωτηματολόγιο ΕΔΩ

2.1 Φυσικό επίπεδο - Επίπεδο Σύνδεσης (ζεύξης) Δεδομένων (μοντέλο OSI)

2.1 Φυσικό επίπεδο – Επίπεδο Σύνδεσης (ζεύξης) Δεδομένων (μοντέλο OSI)

Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΑΛ Πανελλήνιες 2019

Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΑΛ Πανελλήνιες 2019

Πανελλήνιες 2020 ∆ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Πανελλήνιες 2020 ∆ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΔΙΚΤΥΑ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2023

ΔΙΚΤΥΑ – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2023

Κεφ 2 Ασκ. Τετραδίου 2.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ 2 Ασκ. Τετραδίου 2.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

2ο Κεφ. Ασκήσεις Τετραδίου 2.5 Θέματα Ανάπτυξης

2ο Κεφ. Ασκήσεις Τετραδίου 2.5 Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 2 Ασκήσεις Τετραδίου 2.4

Κεφ 2 Ασκήσεις Τετραδίου 2.4

6.5 Ασκήσεις Τετραδίου - Θέματα Ανάπτυξης

6.5 Ασκήσεις Τετραδίου – Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ. 5ο Ασκησεις 5.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.5 Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.5 Θέματα Ανάπτυξης

3ο Κεφ. Επίπεδο Δικτύου -Ασκ Τετραδιου 3.4

 3ο Κεφ. Επίπεδο Δικτύου – Διαδικτύωση Ασκ. Τετραδίου 3.4