1ο ΕΠΑΛ Φλώρινας

1ο ΕΠΑΛ Φλώρινας

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

Τομέας Μηχανολογίας

Τομέας Μηχανολογίας

Τομέας Μηχανολογίας (Οχημάτων)

Τομέας Μηχανολογίας (Οχημάτων)

Τομέας Υγείας – Πρόνοιας

Τομέας Υγείας – Πρόνοιας

Τομέας Δομικών Έργων

Τομέας Δομικών Έργων

Τομέας Πληροφορικής

Τομέας Πληροφορικής

Τομέας Οικονομίας

Τομέας Οικονομίας

 

Ηλεκτρονική εγγραφή των μαθητών που δεν γράφτηκαν από τη 13η Ιουλίου 2020 και ώρα 08:00 έως και τη 14η Ιουλίου και ώρα 23:59.

Ενημερώνουμε τους μαθητές που για οποιοδήποτε λόγο δεν πραγματοποίησαν ηλεκτρονική εγγραφή μέχρι την Παρασκευή 3 Ιουλίου, έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ηλεκτρονική  αίτηση εγγραφής  από τις

13 Ιουλίου 2020 και ώρα 08:00 έως και  14 Ιουλίου και ώρα 23:59.

στην ηλεκτρονική διεύθυνση με τους κωδικούς TAXIS του κηδεμόνα

https://e-eggrafes.minedu.gov

Επίσης και οι μαθητές που επιθυμούν μετεγγραφή στο 1ο ΕΠΑΛ Φλώρινας μπορούν και αυτοί να πραγματοποιήσουν κατευθείαν εγγραφή μπαίνοντας στην ηλεκτρονική διεύθυνση

https://e-eggrafes.minedu.gov

και επιλέγοντας σαν σχολείο εγγραφής το 1ο ΕΠΑΛ Φλώρινας