Καθηγητές που θα απουσιάζουν την Πέμπτη 10-3-2022

Καθηγητές που θα απουσιάζουν την  Πέμπτη  10-3-2022 είναι:

Λαζαρίδου Μαρία

Πάργου Μαρία

Θεοφανίδου Ελένη