Καθηγητές που θα απουσιάζουν την Πέμπτη 8-4-2021

Την  Πέμπτη   8-4-2021 θα απουσιάζει  η κ. Ιωαννίδου  Βασιλική τα μαθήματά της  δεν θα πραγματοποιηθούν.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •