Μεταφορά μαθητών για την παρέλαση στις 8 Νοεμβρίου 2022

Τα λεωφορεία για τη μεταφορά των μαθητών για την παρέλαση θα ξεκινήσουν τις παρακάτω ώρες.

Τα αστικά λεωφορεία

ΑΠΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΓΙΑ ΥΔΡΟΥΣΑ – ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΙΣ  10:15     ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ ΣΤΙΣ 13:00

ΑΠΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΓΙΑ ΑΜΜΟΧΩΡΙ – ΜΕΣΟΝΗΣΙ – ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙ ΣΤΙΣ  11:00 ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ 13:30

ΑΠΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ-ΚΛΑΔΟΡΑΧΗ ΣΤΙΣ  11:30 ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ 14:00

Τα υπεραστικά λεωφορεία του ΚΤΕΛ

Όλα τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ θα ξεκινήσουν από την Φλώρινα στις 10:00 π. μ. και επιστροφή στις 13:00 μ.μ.

Τα λεωφορεία του  κ. Μαλιγανέα θα περάσουν από τα χωριά:

Από  Κάτω Υδρούσα στις 9:30
Επιστροφή Φλώρινα – Κάτω Υδρούσα στις 13:00

Από  Πολυπόταμο στις 9:30
Επιστροφή Φλώρινα – Πολυπόταμο στις 13:00

Από  Κάτω Κλεινές στις 10:00
Επιστροφή Φλώρινα – Κάτω Κλεινές στις 13:00

Από  Νέο Καύκασο στις 10:00
Επιστροφή Φλώρινα – Νέο Καύκασο στις 13:00