Μεταφορά μαθητών για την παρέλαση

Τη Δευτέρα  25/03/2024  τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ θα ξεκινήσουν από την Φλώρινα για τα χωριά στις 10:00πμ και το μεσημέρι επιστροφή στα χωριά στις 13:00 μμ.

Τα Αστικά λεωφορεία:

Από 5ες Εργατικές κατοικίες, Εργ. Αγ. Μαρίνας, Εργ. Αγ. Μηνά,  10:45

Από Αμμοχώρι για Φλώρινα στις 11:00πμ -Επιστροφή στις 13:30μμ

Από Αρμενοχώρι για Φλώρινα στις 11:00 πμ -Επιστροφή στις 13:30 μμ

Από Μεσονήσι για Φλώρινα στις 11:00 πμ – Επιστροφή στις 13:30 μμ

Από Πέρασμα για Φλώρινα στις 10:15 πμ – Επιστροφή στις 13:00 μμ

Από Σκοπιά  για Φλώρινα στις 10:15 πμ – Επιστροφή στις 13:00 μμ

Από Κολχική   στις 10:15 πμ -Επιστροφή στις 13:00 μμ

Από ΣΣ Ιωαννίδη  στις  10:45 πμ 

2.1 Φυσικό επίπεδο - Επίπεδο Σύνδεσης (ζεύξης) Δεδομένων (μοντέλο OSI)

2.1 Φυσικό επίπεδο – Επίπεδο Σύνδεσης (ζεύξης) Δεδομένων (μοντέλο OSI)

Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΑΛ Πανελλήνιες 2019

Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΑΛ Πανελλήνιες 2019

Πανελλήνιες 2020 ∆ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Πανελλήνιες 2020 ∆ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΔΙΚΤΥΑ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2023

ΔΙΚΤΥΑ – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2023

Κεφ 2 Ασκ. Τετραδίου 2.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ 2 Ασκ. Τετραδίου 2.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

2ο Κεφ. Ασκήσεις Τετραδίου 2.5 Θέματα Ανάπτυξης

2ο Κεφ. Ασκήσεις Τετραδίου 2.5 Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 2 Ασκήσεις Τετραδίου 2.4

Κεφ 2 Ασκήσεις Τετραδίου 2.4

6.5 Ασκήσεις Τετραδίου - Θέματα Ανάπτυξης

6.5 Ασκήσεις Τετραδίου – Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ. 5ο Ασκησεις 5.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.5 Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.5 Θέματα Ανάπτυξης

3ο Κεφ. Επίπεδο Δικτύου -Ασκ Τετραδιου 3.4

 3ο Κεφ. Επίπεδο Δικτύου – Διαδικτύωση Ασκ. Τετραδίου 3.4