Οδηγίες εγγραφής Μαθητών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 39731/Δ2 20-3-2020 του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, πρέπει κάθε μαθητής/μαθήτρια να εγγραφεί στο SCH (ΠΣΔ -Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο) από τον κηδεμόνα του.

Προσοχή! Καταληκτική ημερομηνία 30/03/2020

Πατώντας στο Οδηγίες εγγραφής μαθητή θα βρείτε λεπτομέρειες που θα σας βοηθήσουν στα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε.

Επίσης πατώντας στο Βίντεο με οδηγίες για εγγραφή μαθητών στο ΠΣΔ θα παρακολουθήσετε ένα βιντεάκι που θα σας βοηθήσει ακόμα περισσότερο.

Λόγω υπερφόρτωση του Σχολικού Δικτύου ιδιαίτερα σε ώρες αιχμής παρατηρείται καθυστέρηση ή μπορεί να σας «πετάει» εκτός σελίδας.Eπιλέξτε ώρες χωρίς κίνηση (όχι εργάσιμες πχ πρώτες πρωινές ώρες ή αργά το βράδυ) ώστε να τα καταφέρετε και φυσικά όχι την τελευταία μέρα.

Σημαντικές Παρατηρήσεις

 Το ονοματεπώνυμο του μαθητή και ο Αριθμός Μητρώου πρέπει να συμφωνεί απόλυτα με τα στοιχεία που έχει καταχωρήσει το σχολείο, οπότε δείτε τα στοιχεία αυτά στους Ελέγχους Προόδου που πήρατε για το Α τετράμηνο. Επίσης όλοι οι μαθητές είναι γραμμένοι με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα.

 Για το τμήμα που θα επιλέξετε, συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα ή διαλέξτε μόνο την τάξη Α ή Β.

 Όταν θα περνάτε τα στοιχεία κηδεμόνα προσοχή στο πεδίο Ονοματεπώνυμο κηδεμόνα, πρώτα το Όνομα και μετά το Επώνυμο του κηδεμόνα.

Προσέξτε τις οδηγίες σχετικά με το password (κωδικό) (7-16 χαρακτήρες κλπ), έτσι κι αλλιώς το Username(όνομα χρήστη) το βγάζει αυτόματα, επίσης το E-mail να είναι σωστό γιατί σε αυτό θα έρθει η επιβεβαίωση και όλα τα στοιχεία του μαθητή τα οποία θα τα κρατήσετε για να έχει ο μαθητής πρόσβαση στις υπηρεσίες του ΠΣΔ (E-mail, Ιστοχώρο, κλπ)

Το password(κωδικό) το γνωρίζετε ΜΟΝΟ εσείς, γι’ αυτό και δεν πρέπει να χαθεί. Το σχολείο δεν έχει πρόσβαση σε κανέναν κωδικό.

                                                           Πίνακας τμημάτων

  Α΄τάξη -Τμήμα Τμήμα στο ΠΣΔ
Α1 Α1
Α2 Α2
Α3 Α3
Β΄τάξη – Τομέας Τμήμα στο ΠΣΔ
Β΄ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ Β1
Β΄ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Β2
Β΄ΔΟΜΙΚΩΝ Β3
Β΄ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Β4
Β΄ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 Β5
Β΄ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 2 Β6
Β΄ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Β7
Β΄ΥΓΕΙΑΣ 1 Β8
Β΄ΥΓΕΙΑΣ 2 Β9