Ομάδες μαθητών που λειτουργούν στο σχολείο

Από τον Ιανουάριο 2023 λειτουργούν στο σχολείο με την υποστήριξη της ψυχολόγου κ. Παπακυριακού Μαρίας οι παρακάτω ομάδες. Οι συναντήσεις για όλες τις ομάδες θα γίνονται σε συγκεκριμένη ώρα και μέρα κατά την διάρκεια του σχολικού ωραρίου. Κάθε συνάντηση θα έχει διάρκεια 1 διδακτικής ώρας. Είναι σημαντική η συμμετοχή στις ομάδες από την αρχή.

Ομάδα για έφηβους αθλητές και επίτευξη στόχου

Οι αθλητές συχνά μπορεί να έρθουν αντιμέτωποι με αισθήματα απογοήτευσης, άγχους επίδοσης, αρνητικές σκέψεις για τον εαυτό τους και όλα αυτά μπορεί να επηρεάσουν την απόδοση τους στο αγώνισμα με το οποίο ασχολούνται. Στόχος της παρούσας ομάδας είναι οι έφηβοι που ασχολούνται με τον αθλητισμό να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στο αγώνισμα τους γνωρίζονας καλύτερα τον εαυτό τους, τις δεξιότητες τους και τεχνικές επικέντρωσης στον στόχο.

Θέματα συζήτησης:

 • Επικέντρωση στον στόχο
 • Αναζήτηση κινήτρων
 • Αυτοπεποίθηση
 • Εκπαίδευση στην ενσυνειδητότητα
 • Διαχείριση άγχους αθλητών

Ομάδα διαχείρισης του άγχους εξετάσεων (Γ΄ Λυκείου)

Στόχος της ομάδας είναι η αναγνώριση και η διαχείριση του άγχους των εξετάσεων. Μέσω της εκμάθησης κατάλληλων τεχνικών διαχείρισης του άγχους δίνεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες, να κατακτήσουν δεξιότητες ελέγχου του άγχους στην πολύπλοκη διαδρομή έως τις εξετάσεις, αλλά και τη δυνατότητα να τις εφαρμόσουν και στην καθημερινότητά τους. Το πρόγραμμα στοχεύει στην αποφόρτιση των μαθητών και στην επίτευξη της ψυχικής τους ηρεμίας, με τελικό αποτέλεσμα την επιτυχημένη επίδοση.

Ομάδα αυτογνωσίας για έφηβα κορίτσια

Στην ομάδα για έφηβα κορίτσια θα υπάρχει ένας ασφαλής χώρος για να συζητήσουν οι συμμετέχουσες ό,τι τις απασχολεί.

 • Φιλικές σχέσεις
 • Προσωπικά όρια και ανάγκες
 • Εικόνα σώματος και αυτοεκτίμηση
 • Εφηβική υγεία
 • Σεξουαλική υγεία
 • Προσωπικές δεξιότητες

Ομάδα αυτογνωσίας για εφήβους

Οι ομάδες αυτογνωσίας εφήβων έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τους εφήβους στη διαδικασία της διαμόρφωσης προσωπικής ταυτότητας αλλά και στη σύνδεση με άλλους ανθρώπους (ενήλικες, συνομηλίκους) μέσα από πιο ώριμους τρόπους . Η ομάδα δημιουργεί ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης, ασφάλειας και στήριξης, μέσα στο οποίο οι έφηβοι μπορούν να εκφραστούν πάνω σε θέματα που τους προβληματίζουν.

Θέματα επεξεργασίας

 • αλλαγές στο σώμα
 • επικοινωνία με συνομηλίκους ή/και μεγαλύτερους,
 • σχέσεις με το άλλο φύλο, οικογενειακά θέματα,
 • άγχος,
 • επαγγελματική σταδιοδρομία,
 • εναλλαγές στην διάθεση, συναίσθημα απομόνωσης και θλίψης

Τα θέματα αυτά δουλεύονται μέσα από τη συζήτηση αλλά και μέσα από βιωματικές ασκήσεις αυτογνωσίας που βοηθούν τους εφήβους να αποκτήσουν μια πιο συνειδητή επαφή με τα συναισθήματα τους.

 

 

2.1 Φυσικό επίπεδο - Επίπεδο Σύνδεσης (ζεύξης) Δεδομένων (μοντέλο OSI)

2.1 Φυσικό επίπεδο – Επίπεδο Σύνδεσης (ζεύξης) Δεδομένων (μοντέλο OSI)

Κεφ 2 Ασκ. Τετραδίου 2.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ 2 Ασκ. Τετραδίου 2.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

2ο Κεφ. Ασκήσεις Τετραδίου 2.5 Θέματα Ανάπτυξης

2ο Κεφ. Ασκήσεις Τετραδίου 2.5 Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 2 Ασκήσεις Τετραδίου 2.4

Κεφ 2 Ασκήσεις Τετραδίου 2.4

6.5 Ασκήσεις Τετραδίου - Θέματα Ανάπτυξης

6.5 Ασκήσεις Τετραδίου – Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ. 5ο Ασκησεις 5.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.5 Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.5 Θέματα Ανάπτυξης

3ο Κεφ. Επίπεδο Δικτύου -Ασκ Τετραδιου 3.4

 3ο Κεφ. Επίπεδο Δικτύου – Διαδικτύωση Ασκ. Τετραδίου 3.4

Κεφ 3 Επίπεδο Δικτύου Ασκ Τετραδίου -3.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ 3 Επίπεδο Δικτύου – Διαδικτύωση Ασκ Τετραδίου 3.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης