Πρόγραμμα εξ αποστάσεως διδασκαλίας για Δευτέρα 31/5/2021 Α4, Γ΄ Ηλεκτρολόγων, Β΄ Μηχανολόγων 2, Γ΄Δομικών

Λόγω αναστολής λειτουργίας  τμημάτων   ξεκίνησε από την Τρίτη  25/5/2021 εξ αποστάσεως διδασκαλία, στους μαθητές των τμημάτων αυτών,  με όσους καθηγητές μπορούν να κάνουν μάθημα από το σπίτι.

Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως διδασκαλίας του τμήματος Α4 

Επιλέξτε παρακάτω:

Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως διδασκαλίας του τμήματος Γ΄ Ηλεκτρολόγων

Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως διδασκαλίας του τμήματος Γ΄ Δομικών

Επιλέξτε παρακάτω:

 

Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως διδασκαλίας του τμήματος Β΄Μηχανολόγων 2