Πρόγραμμα της Γ΄τάξης από τις 11-5-2020 έως 15-5-2020

Σας ενημερώνουμε ότι στο πρόγραμμα λειτουργίας της Γ΄τάξης από 11-5-2020 έως 15-5-2020, οι μαθητές κάθε τμήματος θα χωριστούν σε δύο υποτμήματα.

To 1o υποτμήμα θα έρθει στο σχολείο:

Δευτέρα 11 Μαΐου- Τετάρτη 13 Μαΐου- Παρασκευή 15 Μαΐου-

Τρίτη  19 Μαΐου – Πέμπτη 21 Μαΐου

 

To 2o υποτμήμα θα έρθει στο σχολείο:

Τρίτη 12 Μαΐου – Πέμπτη 14 Μαΐου

Δευτέρα 18 Μαΐου – Τετάρτη  20 Μαΐου – Παρασκευή 22 Μαΐου

Παρακάτω σας ενημερώνουμε για τον αλφαβητικό χωρισμό των μαθητών

        Πρόγραμμα λειτουργίας Γ’ Τάξης από 11 Μαΐου 2020

(Αλφαβητικός χωρισμός σε δύο υποτμήματα)

  Αρχικά τμήματα Μαθητές 1ου υποτμήματος Μαθητές 2ου  υποτμήματος
  Γ Μηχ Αμοιρίδης  έως Μιχαηλίδης Μπακάλης έως Τσαρτσιταλίδης
  Γ Βρεφ Αμπατζή  έως Καττή Μακρίδου  έως Τσώτσου
  Γ Νοσ Ευαγγέλου  έως  Μπάρδας Παπαγεωργίου έως Χριστοβίτση
  Γ Δομ Αργύρη  έως Λιάρου Πιστικίδου  έως Χαλβατζής
  Γ Ηλεκ Αναστασίου έως  Ζαμπούνης Νεδέλκου  έως Φωστηρόπουλος
  Γ Οικ Αδάμ  έως  Δουπάτση Πουγαρίδου έως Χριστόπουλος
  Γ Φυτ Έρχεται κάθε μέρα ολόκληρο το τμήμα
  Γ Οχημ Έρχεται κάθε μέρα ολόκληρο το τμήμα
  Γ Πληρ Αργυρίου έως  Κιβωτίδης Κύρου  έως Χριστοβίτσης

Επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους

Πρόγραμμα λειτουργίας Γ’ Τάξης από 11 Μαΐου 2020

Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Γ΄ τάξης από 11-5-2020 έως 15-5-2020