Πως ονειρεύομαι τον τόπο μου – Τμήμα Α3

Η ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του σχολείου μας  συμμετέχει στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Βιώσιμη πόλη: η πόλη πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία», με συντονιστή το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου και  ολοκλήρωσε την 3η κοινή δραστηριότητα με θέμα «Διαλέγω την πόλη μου».

Οι μαθητές και οι μαθήτριες του τμήματος Α3, αποτύπωσαν στο χαρτί τις απόψεις, τα συναισθήματα και τα όνειρά τους για τον τόπο τους. Τελικό προϊόν αυτής της δραστηριότητας ήταν η δημιουργία ενός αρχείου με συνδυασμό ψηφιακών εικόνων, πρωτότυπων σκίτσων και όλων των σκέψεων που εξέφρασαν τα παιδιά.

Οι εκπαιδευτικοί του προγράμματος  Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του σχολείου

Αλεξίου Ελένη

Θεοφανίδου Ελένη (συντονίστρια)

Μακατσώρη Αγγελική

 

Επιλέξτε το παρακάτω αρχείο για να δείτε τα  αποτελέσματα της δράσης των μαθητών

ΠΩΣ ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΙ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ

2.1 Φυσικό επίπεδο - Επίπεδο Σύνδεσης (ζεύξης) Δεδομένων (μοντέλο OSI)

2.1 Φυσικό επίπεδο – Επίπεδο Σύνδεσης (ζεύξης) Δεδομένων (μοντέλο OSI)

Κεφ 2 Ασκ. Τετραδίου 2.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ 2 Ασκ. Τετραδίου 2.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

2ο Κεφ. Ασκήσεις Τετραδίου 2.5 Θέματα Ανάπτυξης

2ο Κεφ. Ασκήσεις Τετραδίου 2.5 Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 2 Ασκήσεις Τετραδίου 2.4

Κεφ 2 Ασκήσεις Τετραδίου 2.4

6.5 Ασκήσεις Τετραδίου - Θέματα Ανάπτυξης

6.5 Ασκήσεις Τετραδίου – Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ. 5ο Ασκησεις 5.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.5 Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.5 Θέματα Ανάπτυξης

3ο Κεφ. Επίπεδο Δικτύου -Ασκ Τετραδιου 3.4

 3ο Κεφ. Επίπεδο Δικτύου – Διαδικτύωση Ασκ. Τετραδίου 3.4

Κεφ 3 Επίπεδο Δικτύου Ασκ Τετραδίου -3.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ 3 Επίπεδο Δικτύου – Διαδικτύωση Ασκ Τετραδίου 3.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης