Τομείς και Ειδικότητες

Στο 1ο ΕΠΑΛ Φλώρινας το σχολικό έτος 2015-16 και σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας με Αριθ. Πρωτ. Φ8/88704/Δ4 /04 -06-2015 λειτουργούν οι παρακάτω ειδικότητες  ανά Ομάδα Προσανατολισμού και Τομέα :

Α. Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών

1. Τομέας Πληροφορικής

Ειδικότητα

  • Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

2. Τομέας Μηχανολογίας

Ειδικότητες

  • Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
  • Τεχνικός Οχημάτων

3. Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

Ειδικότητα

  • Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

4. Τομέας Δομικών Έργων

Ειδικότητα

  • Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής

Β. Ομάδα Προσανατολισμού Διοίκησης και Οικονομίας

1. Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

Ειδικότητα

  • Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

Γ. Ομάδα Προσανατολισμού Γεωπονίας

1. Τομέας Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής

Ειδικότητα

  • Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

Δ. Ομάδα Προσανατολισμού Υγείας-Πρόνοιας και Αισθητικής-Κομμωτικής

1. Τομέας Υγείας – Πρόνοιας

Ειδικότητα

  • Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
  • Βοηθός Νοσηλευτή