Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

 • Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων μπορεί να:

 • Σχεδιάζει και να κατασκευάζει ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων και βιομηχανικών χώρων με κυκλώματα: φωτισμού, συσκευών, γειώσεων, τηλεφώνου, θυροτηλεφώνου, TV, πυρανίχνευσης, συναγερμού, δικτύων H/Y, αλεξικέραυνων, θέρμανσης, ανελκυστήρων, πινάκων κίνησης και φωτισμού, αυτοματισμών κίνησης (συμβατικών ή με PLC).
 • Μετράει και να ελέγχει την ασφαλή λειτουργία της ηλεκτρικής εγκατάστασης και συσκευών.
 • Συντηρεί, εντοπίζει και επισκευάζει βλάβες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και μηχανών.
 • Βελτιώνει και εκσυγχρονίζει την εγκατάσταση με σύγχρονη τεχνολογία.

Μαθήματα (Ώρες)

Β΄ τάξη

α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1 Ηλεκτροτεχνία (Κυκλώματα Συνεχούς και Εναλλασσόμενου ρεύματος) 2Θ+2Ε
2 Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις 2Θ+3Ε
3 Σχέδιο Ηλεκτρολογικό-Ηλεκτρονικό & με Η/Υ 2Σ/Ε
4 Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Συστήματα και στα Δίκτυα Επικοινωνιών
5 Αυτοματισμοί, Αισθητήρες και Βασικά Ψηφιακά Ηλεκτρονικά 1Θ+3Ε
6 Βασικά Ηλεκτρονικά 1Θ+3Ε
7 Αγγλικά Τομέα
ΣΥΝΟΛΟ 23 ΩΡΕΣ

Γ΄ τάξη

1. Ηλεκτροτεχνία (3Θ)
2. Ηλεκτρικές Μηχανές (3Θ)
3. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις ΙΙ (3Θ+4Ε
4. Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνίας και Ηλεκτρικών Μηχανών (4Ε)
5. Αυτοματισμοί Προγραμματιζόμενης Λογικής (2Θ+4Ε)
ΣΥΝΟΛΟ 23 ώρες

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •