Τομέας Μηχανολογίας

Τομέας Μηχανολογίας

Μαθήματα (Ώρες)

Β΄ τάξη

α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1 Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής – Εφαρμογές 3Θ+3Ε
2 Μηχανική-Αντοχή Υλικών
3 Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών
4 Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών-Εφαρμογές 2Θ+5Ε
5 Βασική Ηλεκτρολογία και Εφαρμογές 2Θ+2Ε
6 Αγγλικά Τομέα
ΣΥΝΟΛΟ 23 ΩΡΕΣ
 1. Ειδικότητα Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Κατασκευών μπορεί να:

 • Χρησιμοποιεί και να εφαρμόζει τα μέσα και τα μέτρα προστασίας και υγιεινής.
 • Εξασφαλίζει την τήρηση των προδιαγραφών και ασφαλείας των εργαλειομηχανών.
 • Εκτελεί, σύμφωνα με τα σχέδια, εργασίες κατεργασίας σε εργαλειομηχανές.
 • Επιλέγει τον απαραίτητο εξοπλισμό (όργανα, εργαλεία, συσκευές, υλικά).
 • Καταγράφει και αναφέρει τα αποτελέσματα των επεμβάσεών του.
 • Κοστολογεί τις εργασίες και τα υλικά.
 • Παρακολουθεί και συντονίζει ομάδα.
 • Είναι ικανός να ασχοληθεί με επιτυχία στην εγκατάσταση, τον έλεγχο, τη ρύθμιση, τη συντήρηση και κατά περίπτωση την επισκευή μηχανών παραγωγής κεφαλαιουχικών ή καταναλωτικών αγαθών.
 • Είναι ικανός να απασχοληθεί σε βιομηχανίες ή βιοτεχνίες κεφαλαιουχικών η καταναλωτικών αγαθών, εμπορικές επιχειρήσεις συναφών δραστηριοτήτων ως τεχνίτες συντήρησης και σε υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής μηχανολογικού εξοπλισμού.

Μαθήματα (Ώρες)

Γ΄ τάξη

1. Στοιχεία Μηχανών (3Θ)
2. Στοιχεία Ψύξης και Κλιματισμού (3Θ+5Ε)
3. Ανελκυστήρες – Ανυψωτικές Μηχανές (2Θ)
4. Μηχανουργική Τεχνολογία – Εργαλειομηχανές (2Θ+6Ε)
5. Εναλλακτικά Συστήματα Θέρμανσης – Εξοικονόμησης Ενέργειας (2Θ)
ΣΥΝΟΛΟ 23 ώρες

2. Ειδικότητα Τεχνικός Οχημάτων

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Οχημάτων αποκτά δεξιότητες που τον καθιστά ικανό να εργαστεί σε διάφορους τομείς που σχετίζονται με το αυτοκίνητο, όπως:

 • Έλεγχο λειτουργίας επισκευή, συντήρηση του ηλεκτρικού συστήματος αυτοκινήτου.
 • Έλεγχο λειτουργίας, επισκευή, συντήρηση ηλεκτρομηχανικών συστημάτων και
  συστημάτων αυτοματισμού του αυτοκινήτου.

Μαθήματα (Ώρες)

Γ΄ τάξη

1. ΜΕΚ ΙΙ (3Θ+4Ε)
2. Στοιχεία Μηχανών (3Θ)
3. Συστήματα Αυτοκινήτων ΙΙ (3Θ+4Ε)
4. Τεχνολογία Ελέγχων και Διαγνώσεων (2Θ+4Ε)
ΣΥΝΟΛΟ 23 ώρες

2.1 Φυσικό επίπεδο - Επίπεδο Σύνδεσης (ζεύξης) Δεδομένων (μοντέλο OSI)

2.1 Φυσικό επίπεδο – Επίπεδο Σύνδεσης (ζεύξης) Δεδομένων (μοντέλο OSI)

Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΑΛ Πανελλήνιες 2019

Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΑΛ Πανελλήνιες 2019

Πανελλήνιες 2020 ∆ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Πανελλήνιες 2020 ∆ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΔΙΚΤΥΑ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2023

ΔΙΚΤΥΑ – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2023

Κεφ 2 Ασκ. Τετραδίου 2.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ 2 Ασκ. Τετραδίου 2.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

2ο Κεφ. Ασκήσεις Τετραδίου 2.5 Θέματα Ανάπτυξης

2ο Κεφ. Ασκήσεις Τετραδίου 2.5 Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 2 Ασκήσεις Τετραδίου 2.4

Κεφ 2 Ασκήσεις Τετραδίου 2.4

6.5 Ασκήσεις Τετραδίου - Θέματα Ανάπτυξης

6.5 Ασκήσεις Τετραδίου – Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ. 5ο Ασκησεις 5.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.5 Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.5 Θέματα Ανάπτυξης

3ο Κεφ. Επίπεδο Δικτύου -Ασκ Τετραδιου 3.4

 3ο Κεφ. Επίπεδο Δικτύου – Διαδικτύωση Ασκ. Τετραδίου 3.4