Τομέας Πληροφορικής

Τομέας Πληροφορικής

Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

Η ειδικότητα Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ δίνει έμφαση στην Τεχνική Υποστήριξη των Πληροφοριακών Συστημάτων (εγκατάστασης, συντήρησης) καθώς και σε Τεχνικά Θέματα Πωλήσεων.

Ο απόφοιτος μπορεί να:

  • Αναλαμβάνει αυτοδύναμα – αυτόνομα όσα αναφέρονται στην εγκατάσταση, υποστήριξη, διαχείριση και αξιοποίηση συστημάτων ενός χρήστη και απλών τοπικών δικτύων.
  • Αναλαμβάνει υπό την επίβλεψη, τον έλεγχο και τις οδηγίες κάποιου υπευθύνου όσα αναφέρονται σε μεγαλύτερα συστήματα, μεγαλύτερα δίκτυα, το Διαδίκτυο, ή άλλες δραστηριότητες.
  • Κάνει χρήση υπηρεσιών και προϊόντων πληροφορικής.
  • Υποστηρίζει, ως προς την χρήση των συστημάτων, τους πελάτες ή τους χρήστες αντίστοιχων υπηρεσιών.
  • Πωλεί, εγκαθιστά και υποστηρίζει υπηρεσίες και προϊόντα πληροφορικής και διαδικτυακό εξοπλισμό.
  • Αναπτύσσει απλές εφαρμογές πληροφορικής.
  • Διαχειρίζεται εξοπλισμό και υπηρεσίες απλών τοπικών δικτύων υπολογιστών.
  • Εγκαθιστά, υποστηρίζει και συντηρεί εξοπλισμό και υπηρεσίες απλών τοπικών δικτύων υπολογιστών.
  • Αναπτύσσει απλές εφαρμογές πολυμέσων και Διαδικτύου.
  • Δημιουργεί ιστοσελίδες και συντηρεί το περιεχόμενό τους.

Μαθήματα (Ώρες)

Β΄ Τάξη

α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1 Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών 1Θ+3Ε
2 Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών 2Θ+2Ε
3 Βασικά Θέματα Πληροφορικής 2Θ+2Ε
4 Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων 1Θ+2Ε
5 Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοτόπων
6 Τεχνικά Θέματα Πωλήσεων & Προδιαγραφών Υλικού και Λογισμικού 1Θ+2Ε
7 Αγγλικά Τομέα
ΣΥΝΟΛΟ 23 ΩΡΕΣ

 

Γ΄ Τάξη

α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1 Προγραμματισμός Υπολογιστών 3Θ+1Ε
2 Δίκτυα Υπολογιστών 3Θ+1Ε
3 Ειδικά Θέματα στο Υλικό και στα Δίκτυα Υπολογιστών 1Θ+4Ε
4 Τεχνική Υποστήριξη Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτυακών Υποδομών 1Θ+3Ε
5 Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς 2Θ+2Ε
6 Αγγλικά Ειδικότητας
ΣΥΝΟΛΟ 23 ΩΡΕΣ