Εκπαιδευτικο Υλικο – Δίκτυα Γ Πληροφορικής

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό είναι μια σειρά από quiz  που αντιστοιχεί στην ύλη και τις ασκήσεις του βιβλίου των Δικτύων της Γ’ Πληροφορικής.  Αποτελεί μια προσπάθεια ώστε η απόκτηση της απαιτούμενης γνώσης για τους μαθητές να γίνει περισσότερο διαδραστική και ευχάριστη.Ευχαριστώ θερμά του μαθητές του τμήματος Γ Πληροφορικής του έτους 2017-18 για τη συνεισφορά τους στον έλεγχο αλλά και στην  δημιουργία μερικών εκ των quiz.

Πιο συγκεκριμένα ευχαριστώ τους : Αγγελόπουλο Φώτη , Γιαννόπουλο Νικόλαο, Γράτσο Κώστα , Ευθυμιάδη Αντώνη , Ιωαννίδη Ανδρέα, Κατσούτα Αντώνιο , Μαυρουδή Κώστα , Μήσιο Ελευθέριο, Ντόντο Γιάννη και Παυλίδη Βαγγέλη.

Κεφάλαιο 1
Κεφάλαιο 2
Κεφάλαιο 3
Κεφάλαιο 4
Κεφάλαιο 5
Κεφάλαιο 6
Δίκτυα Πανελλήνιες

2.1 Φυσικό επίπεδο - Επίπεδο Σύνδεσης (ζεύξης) Δεδομένων (μοντέλο OSI)

2.1 Φυσικό επίπεδο – Επίπεδο Σύνδεσης (ζεύξης) Δεδομένων (μοντέλο OSI)

Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΑΛ Πανελλήνιες 2019

Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΑΛ Πανελλήνιες 2019

Πανελλήνιες 2020 ∆ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Πανελλήνιες 2020 ∆ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΔΙΚΤΥΑ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2023

ΔΙΚΤΥΑ – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2023

Κεφ 2 Ασκ. Τετραδίου 2.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ 2 Ασκ. Τετραδίου 2.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

2ο Κεφ. Ασκήσεις Τετραδίου 2.5 Θέματα Ανάπτυξης

2ο Κεφ. Ασκήσεις Τετραδίου 2.5 Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 2 Ασκήσεις Τετραδίου 2.4

Κεφ 2 Ασκήσεις Τετραδίου 2.4

6.5 Ασκήσεις Τετραδίου - Θέματα Ανάπτυξης

6.5 Ασκήσεις Τετραδίου – Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ. 5ο Ασκησεις 5.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.5 Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.5 Θέματα Ανάπτυξης

3ο Κεφ. Επίπεδο Δικτύου -Ασκ Τετραδιου 3.4

 3ο Κεφ. Επίπεδο Δικτύου – Διαδικτύωση Ασκ. Τετραδίου 3.4