Εκπαιδευτικο Υλικο – Δίκτυα Γ Πληροφορικής

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό είναι μια σειρά από quiz  που αντιστοιχεί στην ύλη και τις ασκήσεις του βιβλίου των Δικτύων της Γ’ Πληροφορικής.  Αποτελεί μια προσπάθεια ώστε η απόκτηση της απαιτούμενης γνώσης για τους μαθητές να γίνει περισσότερο διαδραστική και ευχάριστη.Ευχαριστώ θερμά του μαθητές του τμήματος Γ Πληροφορικής του έτους 2017-18 για τη συνεισφορά τους στον έλεγχο αλλά και στην  δημιουργία των quiz.

Πιο συγκεκριμένα ευχαριστώ τους : Αγγελόπουλο Φώτη , Γιαννόπουλο Νικόλαο, Γράτσο Κώστα , Ευθυμιάδη Αντώνη , Ιωαννίδη Ανδρέα, Κατσούτα Αντώνιο , Μαυρουδή Κώστα , Μήσιο Ελευθέριο, Ντόντο Γιάννη και Παυλίδη Βαγγέλη.

Κεφάλαιο 1
Κεφάλαιο 2
Κεφάλαιο 3
Κεφάλαιο 4
Κεφάλαιο 5
Κεφάλαιο 6

1ο Κεφάλαιο OSI - TCP/IP

1ο Κεφ. Δικτυα Γ Πλη -OSI , TCP/IP

2.4 Δίκτυα ETHERNET (10/100/1000Mbps)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ στα ΔΙΚΤΥΑ Γ Πληροφορικης 2ο Κεφαλαιο

2.4.2 Διευθύνσεις Ελέγχου πρόσβασης στο Μέσο (MAC) - Δομή πλαισίου Ethernet

2.4.2 Διευθύνσεις Ελέγχου πρόσβασης στο Μέσο (MAC) – Δομή πλαισίου Ethernet

2.5 Ασύρματα Δίκτυα

Κεφ 2 Ασκήσεις Τετραδίου 2.4

Κεφ 2 Ασκήσεις Τετραδίου 2.4

2ο Κεφ. Ασκήσεις Τετραδίου 2.5 Θέματα Ανάπτυξης

2ο Κεφ. Ασκήσεις Τετραδίου 2.5 Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 2 Ασκ. Τετραδίου 2.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ 2 Ασκ. Τετραδίου 2.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

3ο Κεφ. Επίπεδο Δικτύου -Ασκ Τετραδιου 3.4

 3ο Κεφ. Επίπεδο Δικτύου – Διαδικτύωση Ασκ. Τετραδίου 3.4