Συμμετοχή των μαθητών της Α΄ τάξης στο πρόγραμμα της ΔΙΑΔΥΜΑ

Οι μαθητές της Α τάξης του σχολείου μας συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό της ΔΙΑΔΥΜΑ με θέμα: ¨Ανακύκλωση. Ανακαλύπτοντας το θησαυρό”. Οι μαθητές και οι μαθήτριες  επισκέφτηκαν την Τοπική Μονάδα Διαχείρισης Απορριμμάτων και το Κέντρο Δημιουργικής Επαναχρησιμοποίησης Υλικών. Από την κ. Ευγενία Καραπάτσιου και το προσωπικό της ΔΙΑΔΥΜΑ Φλώρινας, περιηγήθηκαν στους χώρους και ενημερώθηκαν σχετικά με το έργο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τα υλικά και τη διαδικασία της ανακύκλωσης, την κομποστοποίηση, καθώς και για τη σημασία της επαναχρησιμοποίησης υλικών για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

 

Κεφ 2 Ασκ. Τετραδίου 2.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ 2 Ασκ. Τετραδίου 2.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

2ο Κεφ. Ασκήσεις Τετραδίου 2.5 Θέματα Ανάπτυξης

2ο Κεφ. Ασκήσεις Τετραδίου 2.5 Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 2 Ασκήσεις Τετραδίου 2.4

Κεφ 2 Ασκήσεις Τετραδίου 2.4

6.5 Ασκήσεις Τετραδίου - Θέματα Ανάπτυξης

6.5 Ασκήσεις Τετραδίου – Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ. 5ο Ασκησεις 5.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.5 Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.5 Θέματα Ανάπτυξης

3ο Κεφ. Επίπεδο Δικτύου -Ασκ Τετραδιου 3.4

 3ο Κεφ. Επίπεδο Δικτύου – Διαδικτύωση Ασκ. Τετραδίου 3.4

Κεφ 3 Επίπεδο Δικτύου Ασκ Τετραδίου -3.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ 3 Επίπεδο Δικτύου – Διαδικτύωση Ασκ Τετραδίου 3.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

6.6 Ασκήσεις τετραδίου -Δίκτυα

6.6 Ασκήσειςς