Συμπεράσματα από τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου για τις σχέσεις μεταξύ μαθητών/μαθητριών

Στο ερωτηματολόγιο 258 μαθητές εξέφρασαν  τη γνώμη τους για το κλίμα και τις σχέσεις μεταξύ των μαθητών στο σχολείο μας, στο 1ο ΕΠΑΛ Φλώρινας. Η έρευνα έγινε στα πλαίσια της αυτοαξιολόγησης σχολικής μονάδας.

Συμπεράσματα της έρευνας

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας οδηγεί στην εξαγωγή ορισμένων χρήσιμων συμπερασμάτων. Αρχικά, προκύπτει πως οι μαθητές, στη συντριπτική πλειοψηφία τους, δεν έχουν υπάρξει θύματα ενδοσχολικής βίας, ενώ ταυτόχρονα δεν θεωρούν ότι αυτή αποτελεί τρόπο επίλυσης των διαφορών τους. Ως εκ τούτου, νιώθουν ασφαλείς στο πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος – στοιχείο που επιβεβαιώνεται και από το πάρα πολύ υψηλό ποσοστό των μαθητών που απάντησαν πως δεν έχουν χάσει ούτε μία μέρα μαθημάτων λόγω φόβου. Αντιστοίχως υψηλό, και συμβατό με τις προηγούμενες απαντήσεις, είναι και το ποσοστό των μαθητών που νιώθουν τυχεροί που ανήκουν στο σχολείο και δηλώνουν ότι περνούν όμορφα σε αυτό.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης και το κλίμα συνεργασίας που δημιουργεί το σχολείο. Αναλυτικότερα, βάσει των απαντήσεων προκύπτει ότι υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για τους μαθητές να συζητήσουν τα προβλήματά τους με τους καθηγητές τους, ενώ τονίζεται πως το σχολείο δεν επιτρέπει σε ομάδες μαθητών που εμφανίζουν ηγετικό ρόλο να  ασκούν έλεγχο στους συμμαθητές τους.

Αναφορικά με το τι συνιστά για αυτούς βία ή εκφοβισμό, οι περισσότεροι μαθητές απάντησαν τη σωματική βία, ενώ υψηλά ήταν και τα ποσοστά όσων απάντησαν τις απειλές, τις προσβλητικές εκφράσεις και τη σεξουαλική παρενόχληση. Τέλος, στις ερωτήσεις για το πού και πότε έχουν οι ίδιοι υπάρξει μάρτυρες επεισοδίου βίας, κάποιες απαντήσεις  ανέφεραν  στο προαύλιο και εν ώρα διαλείμματος αντίστοιχα.

 

 

2.1 Φυσικό επίπεδο - Επίπεδο Σύνδεσης (ζεύξης) Δεδομένων (μοντέλο OSI)

2.1 Φυσικό επίπεδο – Επίπεδο Σύνδεσης (ζεύξης) Δεδομένων (μοντέλο OSI)

Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΑΛ Πανελλήνιες 2019

Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΑΛ Πανελλήνιες 2019

Πανελλήνιες 2020 ∆ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Πανελλήνιες 2020 ∆ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΔΙΚΤΥΑ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2023

ΔΙΚΤΥΑ – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2023

Κεφ 2 Ασκ. Τετραδίου 2.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ 2 Ασκ. Τετραδίου 2.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

2ο Κεφ. Ασκήσεις Τετραδίου 2.5 Θέματα Ανάπτυξης

2ο Κεφ. Ασκήσεις Τετραδίου 2.5 Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 2 Ασκήσεις Τετραδίου 2.4

Κεφ 2 Ασκήσεις Τετραδίου 2.4

6.5 Ασκήσεις Τετραδίου - Θέματα Ανάπτυξης

6.5 Ασκήσεις Τετραδίου – Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ. 5ο Ασκησεις 5.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.5 Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.5 Θέματα Ανάπτυξης

3ο Κεφ. Επίπεδο Δικτύου -Ασκ Τετραδιου 3.4

 3ο Κεφ. Επίπεδο Δικτύου – Διαδικτύωση Ασκ. Τετραδίου 3.4