Σύνθεση 15μελούς

Σύνθεση  15μελούς συντονιστικού οργάνου 1ου ΕΠΑΛ Φλώρινας   Σχολ. Έτους 2021-2022

Πρόεδρος Κυρκόπουλος Αναστάσιος
Αντιπρόεδρος Κυρεζόπουλος Φώτιος
Γραμματέας Γιάντση Ιωάννα
Ταμίας Δημητριάδου Σέβη
Μέλος Κατσουλάκης Γεώργιος
Μέλος Αθανασίου Γαβριήλ
Μέλος ΜπαΪράμ Θεοδώρα
Μέλος Ντίνε Παύλος
Μέλος Χίμα Εντρι
Μέλος Νίτσας Αναστάσης
Μέλος Ράπος Δημήτρης
Μέλος Αγγελίδης  Αλέξανδρος
Μέλος Ζιώγας Βασίλης
Μέλος Αμπατζή Μαρία
Μέλος Τριγωνίδης Παύλος