Σύνθεση 15μελούςΣύνθεση 15μελούς Συμβουλίου Μαθητικών Κοινοτήτων του 1ου ΕΠΑΛ Φλώρινας, Σχολικό έτος 2023-2024

Σύνθεση 15μελούς  Συμβουλίου Μαθητικών Κοινοτήτων του 1ου ΕΠΑΛ Φλώρινας-Σχολ. Έτος 2023-2024
Πρόεδρος Τέγος  Έκτορας
Αντιπρόεδρος Δημητρίου Σωκράτης
Γραμματέας Μπούτζου Αθηνά
Ταμίας Φιλίππου Κατερίνα
Μέλος Γιαλαμάς Ραφαήλ
Μέλος Δεσποτάκη Δέσποινα
Μέλος Φιλίππου Γιώργος
Μέλος Νεδέλκου Παντελής
Μέλος Τραιανόπουλος Θεόφιλος
Μέλος Κούσι Λέανδρος
Μέλος Ζιώγας Αλέξανδρος
Μέλος Μαύρου Παντελής
Μέλος Πέτρου Δημήτρης
Μέλος Αιβαλιώτης  Άγγελος
Μέλος Παυλίδης Λάζαρος
2022-23
ΣΥΝΘΕΣΗ 15-ΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1ου ΕΠΑΛ Φλώρινας   Σχολ. Έτους 2022-2023

Πρόεδρος Μαυρουδή Πολυξένη
Αντιπρόεδρος Καλπατσινίδου Βικτωρία
Γραμματέας Βασιλειάδου Μαρία
Ταμίας Μαρίνη Παρασκευή
Μέλος Παπαδόπουλος Αντώνιος
Μέλος Αποστολίδης Γεώργιος
Μέλος Νίτσας Αναστάσιος
Μέλος Σαράφη Δέσποινα
Μέλος Μηλώσης Χρήστος
Μέλος Ζιώγας Ιωάννης
Μέλος Αγγελίδης Γεώργιος
Μέλος Γκιρκόπουλος Σταύρος
Μέλος Πανόπουλος Στέφανος
Μέλος Δήμου Πέτρος
Μέλος Δημητρίου Σωκράτης
2021-22
Σύνθεση  15μελούς συντονιστικού οργάνου 1ου ΕΠΑΛ Φλώρινας   Σχολ. Έτους 2021-2022

Πρόεδρος Κυρκόπουλος Αναστάσιος
Αντιπρόεδρος Κυρεζόπουλος Φώτιος
Γραμματέας Γιάντση Ιωάννα
Ταμίας Δημητριάδου Σέβη
Μέλος Κατσουλάκης Γεώργιος
Μέλος Αθανασίου Γαβριήλ
Μέλος ΜπαΪράμ Θεοδώρα
Μέλος Ντίνε Παύλος
Μέλος Χίμα Εντρι
Μέλος Νίτσας Αναστάσης
Μέλος Ράπος Δημήτρης
Μέλος Αγγελίδης  Αλέξανδρος
Μέλος Ζιώγας Βασίλης
Μέλος Αμπατζή Μαρία
Μέλος Τριγωνίδης Παύλος

2.1 Φυσικό επίπεδο - Επίπεδο Σύνδεσης (ζεύξης) Δεδομένων (μοντέλο OSI)

2.1 Φυσικό επίπεδο – Επίπεδο Σύνδεσης (ζεύξης) Δεδομένων (μοντέλο OSI)

Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΑΛ Πανελλήνιες 2019

Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΑΛ Πανελλήνιες 2019

Πανελλήνιες 2020 ∆ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Πανελλήνιες 2020 ∆ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΔΙΚΤΥΑ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2023

ΔΙΚΤΥΑ – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2023

Κεφ 2 Ασκ. Τετραδίου 2.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ 2 Ασκ. Τετραδίου 2.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

2ο Κεφ. Ασκήσεις Τετραδίου 2.5 Θέματα Ανάπτυξης

2ο Κεφ. Ασκήσεις Τετραδίου 2.5 Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 2 Ασκήσεις Τετραδίου 2.4

Κεφ 2 Ασκήσεις Τετραδίου 2.4

6.5 Ασκήσεις Τετραδίου - Θέματα Ανάπτυξης

6.5 Ασκήσεις Τετραδίου – Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ. 5ο Ασκησεις 5.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.5 Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.5 Θέματα Ανάπτυξης

3ο Κεφ. Επίπεδο Δικτύου -Ασκ Τετραδιου 3.4

 3ο Κεφ. Επίπεδο Δικτύου – Διαδικτύωση Ασκ. Τετραδίου 3.4