Ταυτοποίηση ομάδων αίματος: έρευνα σε σκηνή εγκλήματος

Για τις ανάγκες αυτής της εργαστηριακής άσκησης, οι μαθητές ανέλαβαν ρόλο εγκληματολόγου. Χρησιμοποιήσαν προσομοίωση «αίματος» για να ταυτοποιήσουν δείγματα για τα συστήματα ομάδων ABO και Rhesus. Τα δείγματα αυτά προέρχονταν από μια σκηνή εγκλήματος και η αποστολή τους ήταν να το διαλευκάνουν. Ο καθορισμός των ομάδων αίματος πραγματοποιήθηκε με τη χρήση «αντιορού», δηλαδή ορού αίματος που περιέχει συγκεκριμένα αντισώματα.

Ο «ορός Αντι-Α» περιείχει αντισώματα Αντι-Α, ο «ορός Αντι-Β» περιείχε αντισώματα Αντι-Β και ο «ορός Αντι-Rh», περιείχε αντισώματα έναντι του αντιγόνου Rhesus. Η παρουσία αντιγόνου συγχρόνως με το αντίστοιχο αντίσωμα, που θα μπορούσε να συμβεί κατά τη διάρκεια μη επιτρεπτών μεταγγίσεων, έχει ως αποτέλεσμα την αντίδραση αντιγόνου – αντισώματος, γεγονός, που προκαλεί συγκόλληση των ερυθροκυττάρων. Στο γεγονός αυτό βασίστηκαν οι μαθητές προκειμένου να ταυτοποιήσουν τα δείγματα αίματος από τη σκηνή εγκλήματος και να εντοπίσουν τον πιθανό δράστη.

Για τα δείγματα αίματος χρησιμοποιήθηκε γάλα με κόκκινο χρώμα ζαχαροπλαστικής και για τους αντι-ορούς νερό και ξύδι.

Το σενάριο υλοποιήθηκε στα πλαίσια τους μαθήματος της «Ανατομίας»  από μαθητές της Β ΕΠΑΛ, του τομέα Υγείας και Πρόνοιας.

Η άσκηση αποτελεί προσαρμογή του φύλλου εργασίας: «Blood Typing: Crime Scene Investigation»
https://studylib.net/doc/7188840/a-1-blood-typing-csi

 

2.1 Φυσικό επίπεδο - Επίπεδο Σύνδεσης (ζεύξης) Δεδομένων (μοντέλο OSI)

2.1 Φυσικό επίπεδο – Επίπεδο Σύνδεσης (ζεύξης) Δεδομένων (μοντέλο OSI)

Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΑΛ Πανελλήνιες 2019

Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΑΛ Πανελλήνιες 2019

Πανελλήνιες 2020 ∆ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Πανελλήνιες 2020 ∆ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΔΙΚΤΥΑ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2023

ΔΙΚΤΥΑ – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2023

Κεφ 2 Ασκ. Τετραδίου 2.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ 2 Ασκ. Τετραδίου 2.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

2ο Κεφ. Ασκήσεις Τετραδίου 2.5 Θέματα Ανάπτυξης

2ο Κεφ. Ασκήσεις Τετραδίου 2.5 Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 2 Ασκήσεις Τετραδίου 2.4

Κεφ 2 Ασκήσεις Τετραδίου 2.4

6.5 Ασκήσεις Τετραδίου - Θέματα Ανάπτυξης

6.5 Ασκήσεις Τετραδίου – Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ. 5ο Ασκησεις 5.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.5 Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.5 Θέματα Ανάπτυξης

3ο Κεφ. Επίπεδο Δικτύου -Ασκ Τετραδιου 3.4

 3ο Κεφ. Επίπεδο Δικτύου – Διαδικτύωση Ασκ. Τετραδίου 3.4