Υπεύθυνοι καθηγητές τμημάτων

Οι υπεύθυνοι καθηγητές των τμημάτων είναι:

1ο ΕΠΑ.Λ  ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ  2023-2024
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΤΑΞΗ Α’
Τμήμα  Α1 Πούρικα  Χριστίνα
Τμήμα  Α2 Κάρτα  Χρυσούλα
Τμήμα  Α3 Τζώτζη  Ροδόκλεια
Τμήμα  Α4 Ξηρού  Ελένη
ΤΑΞΗ Β΄
Β΄ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ Δημητρίου   Ζήσης
Β΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Προκοπίου  Χρυσούλα
Β΄ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ηλιάδου Μάρθα -Μουρατίδης Εμμανουήλ
Β΄ ΔΟΜΙΚΩΝ Παρδαλόπουλος Στυλιανός
Β΄ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τζώτζη  Ροδόκλεια
Β  ΥΓΕΙΑΣ    1 Στεφάνοβιτς  Αθηνά
Β΄ ΥΓΕΙΑΣ   2 Σολωμού  Ερμιόνη
Β΄ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 1 Μωυσιάδου Αναστασία
Β΄ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 2 Δογούλη Άννα
ΤΑΞΗ Γ΄
Γ΄ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ Δημητρίου   Ζήσης
Γ΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Προκοπίου  Χρυσούλα
Γ΄ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Γουλάπτσης Αναστάσιος – Ιωάννου Παναγιώτης
Γ΄ ΔΟΜΙΚΩΝ Παρδαλόπουλος Στυλιανός
Γ΄ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Φωτεινού  Γαρυφαλλιά
Γ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Βασδέκη  Δέσποινα
Γ΄ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ Παπαδοπούλου  Σοφία
Γ΄ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Μωυσιάδου   Αναστασία
Γ΄ ΘΕΡΜΟΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ Δογούλη Άννα

2.1 Φυσικό επίπεδο - Επίπεδο Σύνδεσης (ζεύξης) Δεδομένων (μοντέλο OSI)

2.1 Φυσικό επίπεδο – Επίπεδο Σύνδεσης (ζεύξης) Δεδομένων (μοντέλο OSI)

Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΑΛ Πανελλήνιες 2019

Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΑΛ Πανελλήνιες 2019

Πανελλήνιες 2020 ∆ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Πανελλήνιες 2020 ∆ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΔΙΚΤΥΑ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2023

ΔΙΚΤΥΑ – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2023

Κεφ 2 Ασκ. Τετραδίου 2.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ 2 Ασκ. Τετραδίου 2.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

2ο Κεφ. Ασκήσεις Τετραδίου 2.5 Θέματα Ανάπτυξης

2ο Κεφ. Ασκήσεις Τετραδίου 2.5 Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 2 Ασκήσεις Τετραδίου 2.4

Κεφ 2 Ασκήσεις Τετραδίου 2.4

6.5 Ασκήσεις Τετραδίου - Θέματα Ανάπτυξης

6.5 Ασκήσεις Τετραδίου – Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ. 5ο Ασκησεις 5.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.5 Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.5 Θέματα Ανάπτυξης

3ο Κεφ. Επίπεδο Δικτύου -Ασκ Τετραδιου 3.4

 3ο Κεφ. Επίπεδο Δικτύου – Διαδικτύωση Ασκ. Τετραδίου 3.4