«Επαναπροσδιορίζοντας τη γονική εμπλοκή στον σχεδιασμό σταδιοδρομίας των εφήβων»

ΠΡΟΣ: 1ο ΕΠΑΛ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Αξιότημε/η κύριε/α Διευθυντά/Διευθύντρια,

Με το παρόν θα ήθελα να σας ενημερώσω σχετικά με την υλοποίηση για 1η φορά του Επιμορφωτικού Προγράμματος με τίτλο «Επαναπροσδιορίζοντας τη γονική εμπλοκή στον σχεδιασμό σταδιοδρομίας των εφήβων» που υλοποιείται από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ του ΕΚΠΑ, για το νέο ακαδημαϊκό έτος.

Το μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε:
• Εν ενεργεία εκπαιδευτικούς.
• Συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού και κοινωνικούς λειτουργούς, εργαζόμενους στον τομέα της εκπαίδευσης εφήβων ή/και με ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ή/και στο χώρο της ψυχικής υγείας.
• Προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές ή αποφοίτους σχολών συναφών προς την εκπαίδευση ή την ψυχική υγεία.

Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να τις αξιοποιήσουν στο χώρο εργασίας τους και να ενισχύσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες.

Το Πρόγραμμα υλοποιείται με τη μέθοδο της Ασύγχρονης εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης με χρήση Διαδικτυακού Συστήματος Διαχείρισης Μάθησης (LMS), επικουρούμενης από προαιρετικές δια ζώσης βιωματικές-εκπαιδευτικές συνεδρίες με τους εκπαιδευτές.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος οδηγεί σε απόκτηση Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α.

Το Πρόγραμμα διαρκεί επτά (7) μήνες. Ξεκινά τη Δευτέρα, 18η Νοεμβρίου 2019 και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 12η Ιουνίου 2020.

Μπορείτε να αντλήσετε λεπτομερείς πληροφορίες από το επισυναπτόμενο έγγραφο και από το πληροφοριακό έντυπο του προγράμματος που διατίθεται στη διεύθυνση:

https://bit.ly/ΓΟΝΙΚΗ_ΕΜΠΛΟΚΗ

Αιτήσεις εγγραφής στο Πρόγραμμα θα γίνονται δεκτές έως και την 11η Νοεμβρίου 2019.

Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων, η ένταξη των ενδιαφερόμενων στο Πρόγραμμα γίνεται με σειρά προτεραιότητας, συμπληρώνοντας την online αίτηση εγγραφής εδώ ή στην παρακάτω διεύθυνση:

https://bit.ly/Parental_EKPA

Παραμένω στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Γιάννης Τσιτσόπουλος

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Προγράμματα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (e-Learning)
Τηλ.: 697 757 0195, 210 932 8523
E-mail: parental@ppp.uoa.gr

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •