Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων Μαθητών Για Μαθητεία ΕΠΑ.Λ. Νομού Φλώρινας Τμήματος Τεχνικών Φυτικής Παραγωγής

    Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΜ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΕΤΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ 1 ΑντωνίουΧΑφροδίτη Χρήστος Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής 8/18/1999 2017 16,9 2017 ΝΑΙ 2 Καρατζά Δέσποινα Παύλος Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής 3/14/1999 2017 16,9 2017 ΝΑΙ 3 Τοπάλης Πέτρος Κωνσταντίνος Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής 8/5/1999 2017 16,8 2017 ΝΑΙ 4 Δουδάκης Ιωάννης …

Read moreΠροσωρινός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων Μαθητών Για Μαθητεία ΕΠΑ.Λ. Νομού Φλώρινας Τμήματος Τεχνικών Φυτικής Παραγωγής

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων Μαθητών Για Μαθητεία ΕΠΑ.Λ. Νομού Φλώρινας Τμήματος Τεχνικός Οχημάτων

    Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΜ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΕΤΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ 1 Εμμανουηλίδης Δημήτριος Μιχαήλ Τεχνικός Οχημάτων 6/11/1999 2017 17,1 2017 ΝΑΙ 2 Ράτσκος Χρήστος Ηλίας Τεχνικός Οχημάτων 7/28/1999 2017 16,6 2017 ΝΑΙ 3 Τσίμος Θωμάς Παντελής Τεχνικός Οχημάτων 9/2/1999 2017 14,8 2017 ΝΑΙ 4 Τέμος Παντελής Σωτήριος Τεχνικός …

Read moreΠροσωρινός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων Μαθητών Για Μαθητεία ΕΠΑ.Λ. Νομού Φλώρινας Τμήματος Τεχνικός Οχημάτων

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων Μαθητών Για Μαθητεία ΕΠΑ.Λ. Νομού Φλώρινας Τμήματος Τεχνικων Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Εγκαταστάσεων Και Δικτύων

    Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΜ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΕΤΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ 1 Σκένδος Ιωάννης Κωνσταντίνος Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων 2/20/1998 2017 18,6 2017 ΝΑΙ 2 Πετρόπουλος Γεώργιος Παναγιώτης Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων 9/17/1999 2017 17,0 2017 ΝΑΙ 3 Νικολόπουλος Γεώργιος Αθανάσιος Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων …

Read moreΠροσωρινός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων Μαθητών Για Μαθητεία ΕΠΑ.Λ. Νομού Φλώρινας Τμήματος Τεχνικων Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Εγκαταστάσεων Και Δικτύων