1ο ΕΠΑΛ Φλώρινας

1ο ΕΠΑΛ Φλώρινας

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

Τομέας Μηχανολογίας

Τομέας Μηχανολογίας

Τομέας Μηχανολογίας (Οχημάτων)

Τομέας Μηχανολογίας (Οχημάτων)

Τομέας Υγείας – Πρόνοιας

Τομέας Υγείας – Πρόνοιας

Τομέας Δομικών Έργων

Τομέας Δομικών Έργων

Τομέας Πληροφορικής

Τομέας Πληροφορικής

Τομέας Οικονομίας

Τομέας Οικονομίας

 

Monthly Archives: Νοεμβρίου 2017

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων Μαθητών Για Μαθητεία ΕΠΑ.Λ. Νομού Φλώρινας Τμήματος Τεχνικών Φυτικής Παραγωγής

 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΜ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΕΤΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ
1 ΑντωνίουΧΑφροδίτη Χρήστος Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής 8/18/1999 2017 16,9 2017 ΝΑΙ
2 Καρατζά Δέσποινα Παύλος Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής 3/14/1999 2017 16,9 2017 ΝΑΙ
3 Τοπάλης Πέτρος Κωνσταντίνος Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής 8/5/1999 2017 16,8 2017 ΝΑΙ
4 Δουδάκης Ιωάννης Αθανάσιος Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής 12/16/1998 2017 16,4 2017 ΝΑΙ
5 Σακουλέβα Σουλτάνα Ιωάννης Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής 2/6/1999 2017 16,2 2017 ΝΑΙ
6 Κατσανίδης Δημήτριος Χρήστος Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής 11/24/1999 2017 14,8 2017 ΝΑΙ
7 Λαζαρίδης Ζήσης Περικλής Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής 30/101999 2017 14,4 2017 ΝΑΙ
8 Μαραγγός Παντελής Κωνσταντίνος Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής 8/6/1999 2017 14,2 2017 ΝΑΙ
9 Γκόγκος Νικόλαος Γεώργιος Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής 9/8/1999 2017 13,7 2017 ΝΑΙ
10 Τάγκας Πέτρος Μιχαήλ Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής 9/26/1999 2017 13,6 2017 ΌΧΙ
11 Τάντση Γεωργία Αθανάσιος Σύγχρονης Επιχειρηματικής Γεωργίας 3/14/1997 2015 12,5 2015 ΌΧΙ

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων Μαθητών Για Μαθητεία ΕΠΑ.Λ. Νομού Φλώρινας Τμήματος Τεχνικός Οχημάτων

 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΜ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΕΤΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ
1 Εμμανουηλίδης Δημήτριος Μιχαήλ Τεχνικός Οχημάτων 6/11/1999 2017 17,1 2017 ΝΑΙ
2 Ράτσκος Χρήστος Ηλίας Τεχνικός Οχημάτων 7/28/1999 2017 16,6 2017 ΝΑΙ
3 Τσίμος Θωμάς Παντελής Τεχνικός Οχημάτων 9/2/1999 2017 14,8 2017 ΝΑΙ
4 Τέμος Παντελής Σωτήριος Τεχνικός Οχημάτων 10/30/1999 2017 14,0 2017 ΝΑΙ
5 Σοβισλή Ιωάννα Αντώνιος Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου 1/18/1996 2014 14,9 2014 ΌΧΙ
6 Μιμιλίδης Λύσανδρος Ιωάννης Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου 1/28/1996 2014 11,8 2014 ΌΧΙ
7 Δαφόπουλος Σταύρος Αθανάσιος Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου 3/29/1994 2012 13,5 2012 ΌΧΙ

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων Μαθητών Για Μαθητεία ΕΠΑ.Λ. Νομού Φλώρινας Τμήματος Τεχνικων Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Εγκαταστάσεων Και Δικτύων

 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΜ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΕΤΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ
1 Σκένδος Ιωάννης Κωνσταντίνος Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων 2/20/1998 2017 18,6 2017 ΝΑΙ
2 Πετρόπουλος Γεώργιος Παναγιώτης Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων 9/17/1999 2017 17,0 2017 ΝΑΙ
3 Νικολόπουλος Γεώργιος Αθανάσιος Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων 9/22/1999 2017 16,0 2017 ΝΑΙ
4 Παυλίδης Δημήτριος Αριστοτέλης Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων 4/24/1999 2017 14,4 2017 ΝΑΙ
5 Ακριτίδης Ιωάννης Γεώργιος Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων 7/7/1999 2017 13,6 2017 ΝΑΙ
6 Μίχος Λάζαρος Δημήτριος Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων 7/15/1999 2017 13,6 2017 ΝΑΙ
7 Χατζηπαράσχου Αναστάσιος Παρασκευάς Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων 9/25/1998 2017 12,6 2017 ΝΑΙ
8 Πέϊου Χρήστος Βασίλειος Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων 2/10/1997 2015 16,0 2015 ΝΑΙ
9 Ευαγγέλου Λάζαρος Βασίλειος Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων 5/2/1997 2015 16,4 2015 ΝΑΙ
10 Γκούγε Σοτιράκ Κιρο Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων 4/25/1996 2015 13,1 2015 ΝΑΙ
11 Δράκος Ζήσης Θωμάς Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων 8/29/1996 2014 13,4 2014 ΝΑΙ