Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του 1ου ΕΠΑΛ Φλώρινας-Σχολικό έτος 2020-2021

Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου του 1ου ΕΠΑΛ Φλώρινας (Σχολικό έτος 2020 – 2021)