Προετοιμασία για την ηχογράφηση μιας ραδιοφωνικής εκπομπής από τους μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ Φλώρινας

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ένα σχολείο χωρίς φόβο» που υλοποιείται από τους μαθητές της Α΄ Τάξης του 1ου ΕΠΑ.Λ Φλώρινας, σε συνεργασία με το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Τεχνολογίας «Νόησις», πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του ραδιοφωνικού σταθμού ΕΡΤ Φλώρινας την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019. Οι μαθητές μας ενημερώθηκαν από τους υπευθύνους του σταθμού για τη λειτουργία και τη διαδικασία ηχογράφησης μιας ραδιοφωνικής εκπομπής.

Στη συνέχεια ενόψει της πανελλήνιας ημέρας κατά του σχολικού εκφοβισμού διοργανώθηκε με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών του προγράμματος μία ολοκληρωμένη ραδιοφωνική εκπομπή η οποία και ηχογραφήθηκε από τους ίδιους τους μαθητές στο studio της ΕΡΤ Φλώρινας στις 21 Φεβρουαρίου.

Η ηχογραφημένη αυτή εκπομπή μεταδόθηκε την Τετάρτη 06 Μαρτίου,Πανελλήνια Σχολική Ημέρα Κατά της Βίας στο Σχολείο, από τη συχνότητα της ΕΡΤ Φλώρινας.

Τα οφέλη για τους μαθητές μας είναι πολλαπλά, καθώς πέρα από την ευαισθητοποίησή τους πάνω σε θέματα σχετικά με το σχολικό εκφοβισμό, είχαν και την ευκαιρία να ενημερωθούν για τον τρόπο και τα στάδια υλοποίησης μιας ραδιοφωνικής εκπομπής. Ακόμα, με βιωματικό τρόπο και ενεργό συμμετοχή να μάθουν για τις ενέργειες, τους συντελεστές και όλες τις παραμέτρους που απαιτούνται ώστε αυτή η διαδικασία να είναι ενδιαφέρουσα, ελκυστική και αποτελεσματική.

 

2.1 Φυσικό επίπεδο - Επίπεδο Σύνδεσης (ζεύξης) Δεδομένων (μοντέλο OSI)

2.1 Φυσικό επίπεδο – Επίπεδο Σύνδεσης (ζεύξης) Δεδομένων (μοντέλο OSI)

Κεφ 2 Ασκ. Τετραδίου 2.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ 2 Ασκ. Τετραδίου 2.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

2ο Κεφ. Ασκήσεις Τετραδίου 2.5 Θέματα Ανάπτυξης

2ο Κεφ. Ασκήσεις Τετραδίου 2.5 Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 2 Ασκήσεις Τετραδίου 2.4

Κεφ 2 Ασκήσεις Τετραδίου 2.4

6.5 Ασκήσεις Τετραδίου - Θέματα Ανάπτυξης

6.5 Ασκήσεις Τετραδίου – Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ. 5ο Ασκησεις 5.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.5 Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.5 Θέματα Ανάπτυξης

3ο Κεφ. Επίπεδο Δικτύου -Ασκ Τετραδιου 3.4

 3ο Κεφ. Επίπεδο Δικτύου – Διαδικτύωση Ασκ. Τετραδίου 3.4

Κεφ 3 Επίπεδο Δικτύου Ασκ Τετραδίου -3.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ 3 Επίπεδο Δικτύου – Διαδικτύωση Ασκ Τετραδίου 3.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης