Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων Μαθητών Για Μαθητεία ΕΠΑ.Λ. Νομού Φλώρινας Τμήματος Τεχνικών Φυτικής Παραγωγής

 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΜ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΕΤΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ
1 ΑντωνίουΧΑφροδίτη Χρήστος Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής 8/18/1999 2017 16,9 2017 ΝΑΙ
2 Καρατζά Δέσποινα Παύλος Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής 3/14/1999 2017 16,9 2017 ΝΑΙ
3 Τοπάλης Πέτρος Κωνσταντίνος Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής 8/5/1999 2017 16,8 2017 ΝΑΙ
4 Δουδάκης Ιωάννης Αθανάσιος Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής 12/16/1998 2017 16,4 2017 ΝΑΙ
5 Σακουλέβα Σουλτάνα Ιωάννης Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής 2/6/1999 2017 16,2 2017 ΝΑΙ
6 Κατσανίδης Δημήτριος Χρήστος Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής 11/24/1999 2017 14,8 2017 ΝΑΙ
7 Λαζαρίδης Ζήσης Περικλής Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής 30/101999 2017 14,4 2017 ΝΑΙ
8 Μαραγγός Παντελής Κωνσταντίνος Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής 8/6/1999 2017 14,2 2017 ΝΑΙ
9 Γκόγκος Νικόλαος Γεώργιος Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής 9/8/1999 2017 13,7 2017 ΝΑΙ
10 Τάγκας Πέτρος Μιχαήλ Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής 9/26/1999 2017 13,6 2017 ΌΧΙ
11 Τάντση Γεωργία Αθανάσιος Σύγχρονης Επιχειρηματικής Γεωργίας 3/14/1997 2015 12,5 2015 ΌΧΙ

2.1 Φυσικό επίπεδο - Επίπεδο Σύνδεσης (ζεύξης) Δεδομένων (μοντέλο OSI)

2.1 Φυσικό επίπεδο – Επίπεδο Σύνδεσης (ζεύξης) Δεδομένων (μοντέλο OSI)

Κεφ 2 Ασκ. Τετραδίου 2.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ 2 Ασκ. Τετραδίου 2.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

2ο Κεφ. Ασκήσεις Τετραδίου 2.5 Θέματα Ανάπτυξης

2ο Κεφ. Ασκήσεις Τετραδίου 2.5 Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 2 Ασκήσεις Τετραδίου 2.4

Κεφ 2 Ασκήσεις Τετραδίου 2.4

6.5 Ασκήσεις Τετραδίου - Θέματα Ανάπτυξης

6.5 Ασκήσεις Τετραδίου – Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ. 5ο Ασκησεις 5.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.5 Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.5 Θέματα Ανάπτυξης

3ο Κεφ. Επίπεδο Δικτύου -Ασκ Τετραδιου 3.4

 3ο Κεφ. Επίπεδο Δικτύου – Διαδικτύωση Ασκ. Τετραδίου 3.4

Κεφ 3 Επίπεδο Δικτύου Ασκ Τετραδίου -3.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ 3 Επίπεδο Δικτύου – Διαδικτύωση Ασκ Τετραδίου 3.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης