Εκδήλωση για την σχολική βία και τον σχολικό εκφοβισμό – 6 Μαρτίου 2023

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έξαρση των κρουσμάτων βίας και επιθετικότητας, τόσο στο σχολείο όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό πεδίο, τα οποία σχετίζονται με μαθητές/τριες παιδικής και εφηβικής ηλικίας.

Η διατήρηση ενός θετικού σχολικού κλίματος, η φροντίδα των διαπροσωπικών σχέσεων των μαθητών μέσα στο σχολείο, αλλά και οι σαφείς κανόνες και η σταθερότητα συμπεριφορών στην ανατροφή των παιδιών στο περιβάλλον της οικογένειας, δημιουργεί το πλαίσιο κουλτούρας η οποία λειτουργεί τόσο προληπτικά αλλά και αποτρεπτικά όποτε χρειαστεί στην εκδήλωση φαινομένων ενδοσχολικής βίας.

Την Δευτέρα 6 Μαρτίου 2023 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Πολλαπλών χρήσεων του Δήμου  Φλώρινας εκδήλωση με θέμα την σχολική βία και τον σχολικό εκφοβισμό.

Την εκδήλωση οργάνωσε η ψυχολόγος του σχολείου κ. Παπακυριακού Μαρία.

 

 

2.1 Φυσικό επίπεδο - Επίπεδο Σύνδεσης (ζεύξης) Δεδομένων (μοντέλο OSI)

2.1 Φυσικό επίπεδο – Επίπεδο Σύνδεσης (ζεύξης) Δεδομένων (μοντέλο OSI)

Κεφ 2 Ασκ. Τετραδίου 2.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ 2 Ασκ. Τετραδίου 2.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

2ο Κεφ. Ασκήσεις Τετραδίου 2.5 Θέματα Ανάπτυξης

2ο Κεφ. Ασκήσεις Τετραδίου 2.5 Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 2 Ασκήσεις Τετραδίου 2.4

Κεφ 2 Ασκήσεις Τετραδίου 2.4

6.5 Ασκήσεις Τετραδίου - Θέματα Ανάπτυξης

6.5 Ασκήσεις Τετραδίου – Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ. 5ο Ασκησεις 5.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.5 Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.5 Θέματα Ανάπτυξης

3ο Κεφ. Επίπεδο Δικτύου -Ασκ Τετραδιου 3.4

 3ο Κεφ. Επίπεδο Δικτύου – Διαδικτύωση Ασκ. Τετραδίου 3.4

Κεφ 3 Επίπεδο Δικτύου Ασκ Τετραδίου -3.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ 3 Επίπεδο Δικτύου – Διαδικτύωση Ασκ Τετραδίου 3.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης