Επιτυχόντες Απόφοιτοι 1ου ΕΠΑΛ Φλώρινας 2021 (10% ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 2020)

     
Κωδ. Υποψηφ. Σχολή Επιτυχίας Ίδρυμα
20116164 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
20116174 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ) ΔΠΘ
20127301 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ ΑΠΘ