Μεταφορά μαθητών για την παρέλαση

Αύριο Σάββατο 28/10/2023 τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ θα ξεκινήσουν από την Φλώρινα για τα χωριά στις 10:00πμ και το μεσημέρι επιστροφή στα χωριά στις 13:00 μμ.

Τα Αστικά λεωφορεία:

Από Αμμοχώρι για Φλώρινα στις 11:00πμ -Επιστροφή στις 13:30μμ

Από Αρμενοχώρι για Φλώρινα στις 11:20 πμ -Επιστροφή στις 13:30 μμ

Από Μεσονήσι για Φλώρινα στις 11:20 πμ – Επιστροφή στις 13:30 μμ

Από Πέρασμα για Φλώρινα στις 10:15 πμ – Επιστροφή στις 13:00 μμ

Από Πρώτη για Φλώρινα στις 11:30 πμ -Επιστροφή στις 14:00 μμ

Από Σκοπιά για Φλώρινα στις 10:30 πμ – Επιστροφή στις 13:00 μμ

Από Άγιο Βαρθολομαίο  στις 8:35 πμ -Επιστροφή στις 13:00 μμ

Από Πολυπόταμο στις 8;30 πμ – Επιστροφή στις 13:00 μμ

2.1 Φυσικό επίπεδο - Επίπεδο Σύνδεσης (ζεύξης) Δεδομένων (μοντέλο OSI)

2.1 Φυσικό επίπεδο – Επίπεδο Σύνδεσης (ζεύξης) Δεδομένων (μοντέλο OSI)

Κεφ 2 Ασκ. Τετραδίου 2.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ 2 Ασκ. Τετραδίου 2.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

2ο Κεφ. Ασκήσεις Τετραδίου 2.5 Θέματα Ανάπτυξης

2ο Κεφ. Ασκήσεις Τετραδίου 2.5 Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 2 Ασκήσεις Τετραδίου 2.4

Κεφ 2 Ασκήσεις Τετραδίου 2.4

6.5 Ασκήσεις Τετραδίου - Θέματα Ανάπτυξης

6.5 Ασκήσεις Τετραδίου – Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ. 5ο Ασκησεις 5.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.5 Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.5 Θέματα Ανάπτυξης

3ο Κεφ. Επίπεδο Δικτύου -Ασκ Τετραδιου 3.4

 3ο Κεφ. Επίπεδο Δικτύου – Διαδικτύωση Ασκ. Τετραδίου 3.4

Κεφ 3 Επίπεδο Δικτύου Ασκ Τετραδίου -3.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ 3 Επίπεδο Δικτύου – Διαδικτύωση Ασκ Τετραδίου 3.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης