Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων του 1ου ΕΠΑΛ Φλώρινας από την Πέμπτη 25-11-2021

Επειδή τοποθετήθηκαν στο σχολείο νέοι καθηγητές  από την                             Πέμπτη 25 /11 /2021 ισχύει το παρακάτω πρόγραμμα.

Επιλέξτε παρακάτω

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ