Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων του 1ου ΕΠΑΛ Φλώρινας από την Δευτέρα 20-12-2021

Επειδή τοποθετήθηκαν στο σχολείο νέοι καθηγητές  από την                             Δευτέρα    20 /12 /2021 ισχύει το παρακάτω πρόγραμμα.

Επιλέξτε παρακάτω

NEO  ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 20-12-21