Πρόγραμμα ενημέρωσης των γονέων από τους καθηγητές

Σας ενημερώνουμε με βάση το παρακάτω πρόγραμμα μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με τους καθηγητές που επιθυμείτε να ενημερωθείτε για τα παιδιά σας.

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2385045157

Επιλέξτε τον παρακάτω πίνακα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ