Όροι και προϋποθέσεις εισαγωγής στα ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού (Υπουργική Απόφαση)

Επιλογή υποψηφίων καταρτιζομένων στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού.

ΚΥΑ σχετική με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διαδικασίας για την εισαγωγή καταρτιζομένων στα ΙΕΚ αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού.

H Υπουργική Απόφαση περιλαμβάνει στα σχετικά άρθρα τα κάτωθι:

  • Άρθρο 1 – Όροι και προϋποθέσεις εισαγωγής
  • Άρθρο 2 – Διαδικασία υποβολής αίτησης και επιλογής στα ΙΕΚ
  • Άρθρο 3 – Μοριοδότηση
  • Άρθρο 4 – Δικαιολογητικά εγγραφής

Διαβάστε την Κοινή Υπουργική Απόφαση